Isopor som fyllmasse

1.800 kubikk med isoporplater brukes som veifylling og støyvoll langs rv. 580 Flyplassvegen i Bergen.

Det er i forbindelse med byggingen av ny gang- og sykkelvei på sørsiden av Flyplassvegen at Statens vegvesen må ty til isopor som veifylling og støyvoll. Svake grunnforhold i nordenden av Skeievatn fører til at vanlige steinfyllinger ikke kan benyttes. Vekten av fyllingene ville da blitt for stor, noe som på sikt kunne gitt mindre stabilitet på veien. Dette skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Støyvollen er bygd opp med isopor, og pålagt jord og senere vegetasjon. (Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen).

Støyvollen er bygd opp med isopor, og pålagt jord og senere vegetasjon. (Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen).

Dette er en del av veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal, der det er rikelig med overskuddsmasser fra tunneldriving, som blir levert til deponi.

Annonse

Totalt 1.800 kubikk med isoporplater blir brukt på anlegget, hvorav 400 kubikk går til masser på selve gang- og sykkelveien nærmest Skeievatn, og 1.400 kubikk går til støyvoll for boliger sør for Flyplassvegen.

Dette er den eneste byggeplassen på E39 Svegatjørn-Rådal der isopor blir benyttet til dette formålet. I Hordaland er det ikke vanlig å benytte dette materialet i veifylling. I andre deler av landet er det derimot brukt i større grad, der dårlige grunnforhold er mer vanlig, ifølge Vegvesenet.