Grov vannledning i bratt terreng

1,8 kilometer 1 000 mm PE vannledning i bratt terreng med null infrastruktur. Bernhardsen er over halvveis i krevende vannledningsprosjekt for Yara.

GLOMFJORD: Yara fornyer vannforsyningen til fabrikken i Glomfjord. Det skal legges en 1,8 kilometer lang ledning PE 1000 mm trykkrør i klasse inntil SDR10 med veggtykkelse 100 mm.

Dronefoto fra VA-prosjekt Glomfjord

VINTERPAUSE: Første del ble gjort i fjor. Nå er de i gang igjen. (Dronefoto: Martin Røberg)

Terrenget er svært bratt og krevende, langt fra vei og med begrenset infrastruktur ellers.

Annonse

Når byggherren i tillegg stiller høye krav til sikkerheten ligger det an til et prosjekt med spesialkompetanse og planlegging utenom det vanlige.

Vinterpause

Byggingen av Yaras nye rørgate foregår i to etapper. Første del ble unnagjort i fjor. Prosjektet fortsatte i vår etter en vinterpause når værforholdene tillot.

Rørene skjøtes med sveising.

SVEISING: Rørene skjøtes med sveising. Som regel på serviceveien ved siden av grøften. (Foto: Kari Karjalainen, Uponor)

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Bernhardsen Entreprenør AS og Uponor Infras egen spesialavdeling Project Services från Vasa i Finland.

Dette er en spesialtjeneste som Uponor stiller til rådighet ved store og teknisk krevende prosjekter.

Logistikk største utfordring

– Den største utfordringen har vel vært planleggingen av logistikken med rørene. Transport av 18 meter lange rør opp lia, og firing av sammensveiste rør ned bratthenget i alpinbakken gjør seg ikke selv, sier Stig Brunes.

Han er Bernhardsen Entreprenør AS sin prosjektleder på jobben.

Noen av C-momentene

Tips om prosjekt

Er ditt firma med på et prosjekt vi kan/bør skrive om? Tips oss på epost til redaksjonen, eller ring/SMS til 41 65 52 20.

Bodø-firmaet ser ikke mørkt på utfordringer. Her er noen av C-momentene i byggingen av Yaras vannledning:

  • Sprenge traseen i svært skrått terreng, opp til 40 prosent
  • Ferdigstille 700 meter vannledning før alpinsesongen startet ved nyttår. 500 meter av disse gikk gjennom alpinbakken i Glomfjord. Det ble ferdig i tide og bakken kunne åpne til avtalt tid.
  • Transport av 18 meter lange og fem tonn tunge rør opp til grøfta ved starten på anleggets høyeste punkt. Eneste adkomst var via en bratt anleggsvei som svinger seg opp lia.
  • Legging av rør i bratthenget i alpinbakken.
  • Store deler av traseen går langs en 16kV høyspentlinje, og ligger til dels innenfor sikkerhetssonen som er definert av Statkraft.

 

Egne overvåkere

– Dette stiller store krav til planlegging og utførelse av aktivitetene i denne delen av traseen. Blant annet er det påkrevd å ha med «overvåkere» som holder øye med at vi ikke kommer for nært linja, sier Brunes.

18 meter lange 1 000 mm PE-rør

TUNGT: 18 meter lange 1 000 mm PE-rør veier sine fem tonn pr stykk. (Foto: Kari Karjalainen, Uponor)

For å få rørene på plass på ulendte steder bruker man fjellvinsjer og flere gravemaskiner i kombinasjon, med tandemløft i de bratteste partiene.

Forankring av rørene gjøres med hensyn til både vekt og trykklasse på rørene.

Skjøtes med sveising

Rørene skjøtes med sveising. Som regel på serviceveien ved siden av grøften, hvorpå rørledningen og bøyes ned i grøfta.

Det skjøtes til 30-40 meters lengder

LENGDER: Det skjøtes til 30-40 meters lengder for at maskinen skal greie å bøye den ned i grøfta. (Foto: Kari Karjalainen, Uponor)

Her må man ha en større lengde, på 30-40m for å få hevekraft og legge til rette for at gravemskinene skal få makt til å bøye røret ned grøft.

Bernhardsen Entreprenør AS har erfaring fra damrenovering langt til fjell og flere andre krevende oppdrag for Jernbaneverket og kraftselskaper.

Noe over middels vanskelig

– Denne typen jobb passer godt inn i vår profil. Den ligger vel noe over «middels vanskelig» om man skal sette det på en skala fra lett til meget vanskelig, forteller prosjektlederen.

Graver og dumper

UTSTYR: Bernhardsen hatt åtte mann, tre gravemaskiner, én borevogn, én dumper og én hjullaster involvert i prosjektet. (Foto: Stig Brunes, Bernhardsen Entreprenør)

På den delen av prosjektet som gikk i fjor har Bernhardsen hatt tre gravemaskiner, én borevogn, én dumper og én hjullaster involvert.

Med hjelpearbeidere og overvåkere har det i snitt vært åtte mann fra Bernhardsen på anlegget.

I vinter gikk det for halv bemanning, men etter påske var Bernhardsen tilbake for fullt med åtte mann.

Maskinpark og folk

– Det har vært avgjørende at vi har en relativt ny maskinpark med gode maskiner, og personell som ikke ser mørkt på en utfordring. Vi har hatt en god miks av erfarne og mindre erfarne folk på prosjektet. Noen av disse har erfaring fra utfordrende oppdrag som har kommet godt med, mens de yngre og mindre erfarne har stilt med pågangsmot og engasjement i planleggingen av de mange utfordringene! Vi har også en lærling på anlegget, sier Stig Brunes.

Rørleverandøren Uponor kom tilbake til Glomfjord 25.april. Da sto drøyt 200 meter grøft klart med ferdig fundament til å ta imot den sveisede rørledningen.

14 kilometer trekkerør

Forankring av rør

FAST: Forankring av rørene gjøres med hensyn til både vekt og trykklasse på rørene. (Foto: Kari Karjalainen, Uponor)

– Når vannledningen er etablert ned til industriparken begynner arbeidet med trekkerørene til Statkraft. Det skal legges totalt ca 14 000 meter trekkerør langs vannledningen. Vi skal være ferdig med hele jobben i slutten av oktober, sier Brunes.

Yara i Glomfjord har fire produksjonsenheter: To salpetersyrefabrikker, en gjødselfabrikk og en Kalksalpeterfabrikk.

Fabrikken har egen havn utstyrt for å losse ammoniakk og for å lagre, pakke og laste båter med ferdig gjødsel.

Viktig vannforsyning

Vannforsyningen er en viktig komponent for Yaras industrivirksomhet i Glomfjord. Ledningen er dermed en langsiktig investering som vil sikre tilgang på en viktig ressurs. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Yara Norge og Statkraft Energi.

Den nye vannforsyningen skal deles med andre virksomheter på industriområdet.

Sammen med vannledningen legges også ned 15 parallelle kabeltrekkerør for blant annet til å legge høyspenningskabler og signalkabler for transport av elektrisitet fra kraftstasjon til anlegget.