Signerte milliardkontrakt på nye E134

Implenia hovedentreprenør for vei- og tunnelprosjekt på E134 gjennom Kongsberg i Buskerud.

Torsdag 7. april signerte Implenia Norge kontrakt med Statens vegvesen Region sør om vei- og tunnelprosjekt Myntbrua–Trollerudmoen på strekningen E134 Damåsen–Saggrenda. Totalt seks entreprenører leverte inn anbud. Det skriver Implenia i en pressemelding.

Prosjektet er delt i tre hovedstrekninger: E134 Damåsen–Tislegård, E134 Myntbrua–Trollerudmoen som Implenia er hovedentreprenør for, og E134 Trollerudmoen–Saggrenda. Arbeidene omfatter bygging av ny firefelts vei gjennom Kongsberg fra Myntbrua og sørover til Trollerudmoen, med en total lengde på 4,8 km. På Svartåstunnelen skal det bygges to parallelle tunnelløp på ca. 1500 m. På Kongsbergtunnelen skal det bygges to parallelle tunneler på ca. 100 m. Det skal totalt bygges seks tunnelportaler. Nye Kongsberg bru over elva Lågen blir 172 m lang og 16 m bred. I tillegg omfatter prosjektet noen mindre bruer, støttemurer, støyskjermer med mer.

Annonse

Totalt omfatter prosjektet omkring 25 000 m3 betong, sprengning i tunnel ca. 250 000 m3, sprengning i dagsoner ca. 210 000 m3 og ca. 350 000 m3 løsmasser. Noen av utfordringene for prosjektet inkluderer områder med lite overdekning over tunnelene, nærhet til boligområde samt nærheten til jernbane.

Kontraktsummen er på 981 millioner kroner. Arbeidene starter opp forsommeren 2016, hovedarbeidene skal være ferdige til oktober 2018 mens ferdigstillelse er satt til september 2019.