Gjør BIM-samspillet enklere

Norsecraft Geo blir forhandler for kraftig BIM-verktøy. Skal redusere data-konflikter og gjøre det enklere å bruke BIM.

Norsecraft Geo signerte på Bauma en forhandleravtale med Visays VDC OY, og vil representere deres produkter i Norge og Sverige.

– Produktivitet og lønnsomhet i infrastruktur prosjekter er noe alle aktører i bransjen strever etter å forbedre. Viasys VDC er verktøy som fokuserer på dette, sier Norsecraft Geo i en pressemelding.

Annonse

Mismatch mellom modeller

De som jobber med 3D-modeller vil fra tid til annen oppleve at ikke alt passer overens når modeller fra flere disipliner som vei, VA og elektro skal samkjøres til én og samme virkelighet.

Det er hovedfienden Viasys VDC retter seg mot. Den ”angriper” en trøblete BIM- og 3D-tilværelse på flere fronter:

Hva det gjør – og hvorfor

  • Viasys gjør automatiske konfliktanalyser og 5D-simuleringer (3D+tid+kostnader). Det skal redusere konflikter i prosjekterte data innen forskjellige disipliner som VA, vei, elektro og eksisterende infrastruktur.
  • Multi-disiplinære 3D-modeller blir tilgjengelig for alle involverte i prosjektet. Det gir bedre mulighet for enkel og tydelig digital kommunikasjon på anleggsplassen.
  • Viasys utvikle og vedlikeholder digitale modeller som inneholder alle prosjekterte data fra alle disipliner

 

Bra for digital arbeidsflyt

– Viasys VDC vil være et viktig bidrag til å optimaliser digital arbeidsflyt på anleggsplassen. Det passer derfor godt inn i vår strategi om å være en viktig bidragsyter til å digitalisere anleggsplassen, sier administrerende direktør Hans Ellingsen i Norsecraft Geo.

Norsecraft Geo AS er forhandler for Topcon maskinstyrings produkter og Dynaroad massedisponerings verktøy i Norge og Sverige.

Selskapet har konsulentavdelinger i begge land som leverer landmålings- og konsulenttjenester innen maskinstyring, massedisponering og dokumentasjon.

Viasys VDC er et finsk selskap som er deleid av Topcon Positioning Group. Selskapet har levert software og tjenester innen bygg og anlegg i over 25 år med hovedvekt på løsninger for å viualisere prosjekterte data i 3D. Viasys VDC løsninger er egnet til bygge 3D modeller av digitale prototyper og kommunisere løsninger til alle involverte i infrastruktur prosjekter.