Geilo-ulykken henlagt

Politiet har henlagt saken etter sprengningsulykken på Geilo i september 2014. Tre personer omkom i ulykken, som skjedde da det ble boret i et ladet hull.

Sør-Øst politidistrikt har henlagt saken på grunn av bevisets stilling. Det skriver flere medier, og henviser til en pressemelding fra politidistriktet. Her opplyser Sør-Øst politidistrikt at de har fått et godt bilde av hva som har skjedd, og at ulykken skjedde i forbindelse med lading.

Bore opp tette hull

I meldingen står det at boringen i utgangspunktet var avsluttet da ulykken skjedde, men at boreriggen ble kjørt tilbake til området hvor ladingen pågikk, mest sannsynlig for å bore opp tette hull.

Annonse

«Det kan legges til grunn at det har oppstått en innvending detonasjon i borestanga etter at det har kommet dynamitt inn i spylerøret på denne. Detonasjonen medførte at borestanga revnet og splinter fra denne traff en større mengde dynamitt som lå på bakken», siterer Telemarksavisa fra pressemeldingen.

Vet ikke hvorfor

Politiet kan ikke med sikkerhet si hvorfor dette skjedde.

– «Det må ha vært dynamitt inne i spylerøret, men vi vet ikke årsaken til dette. Vi vet heller ikke den direkte årsaken til at dynamitten inne i spylerøret detonerte», skriver politiet videre, melder TA.no.

Dropper foretaksstraff

Politiet har vurdert hvorvidt sprengningsselskapet hvor de tre omkomne var ansatt skal gis en foretaksstraff.

Konklusjonen er at de vet for lite om årsaksrekken til at det er naturlig å straffe foretaket eller andre i saken.

«Det kan ikke utelukkes at eventuelle feil som er gjort av en eller flere av de omkomne er av en slik art at foretaket ikke bør straffes», skriver politiet.