Bransjen samlet hos samferdselsministeren

Samferdselsministeren inviterte bransjeorganisasjoner og byggherrer til møte, hvor temaet var kontrakter i samferdselssektoren.

Det såkalte «lyttemøtet», hvor samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsket å lytte til aktørenes innspill, fant sted torsdag 18. april. Deltakende fra leverandørsiden var Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Byggenæringens Landsforening (BNL), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) og Rådgivende ingeniørers Forening (RIF). Fra byggherresiden deltok Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Avinor, Kystverket og Nye Veier.

På møtet presenterte byggeherresiden sine planer knyttet til bruk av kontrakter i samferdselssektoren. Deretter fikk bransjeorganisasjonene mulighet til å fremme sine synspunkter om kontraktstrategi.

Annonse

Positivt

Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), synes det er positivt at samferdselsministeren tar initiativ til å samle anleggsbransjen på denne måten.

– Mitt klare inntrykk er at det er framtidstro i anleggsbransjen. Samtidig er mange entreprenører bekymret for at kontraktene framover vil bli så store at mange norske selskap vil bli ekskludert. Mot dette bakteppe er det viktig at bransjen gis mulighet til å komme med innspill direkte til samferdselsministeren og alle de offentlige byggherrene. For MEFs del var det nødvendig å understreke viktigheten av markedstilgang for både små og store entreprenører og behovet for konkurranse på like vilkår.

Les mer på mef.no.