– Big data avgjørende i utleiesektoren

Betydningen av big data (innsamling av store mengder informasjon) og informasjonsstyring vil bli enda viktigere i tiden fremover, ifølge Cramo-konsernets nye sjef, Leif Gustafsson.

Administrerende direktør Leif Gustafsson mener at tiden da man lot magefølelsen styre er over. Han legger heller sin lit til big data, og mener det gir bedre arbeidsdager for både kunder og ansatte.

De siste 12 årene har Cramo utviklet seg å bli til et internasjonalt selskap med virksomhet i 15 land, og økt omsetningen fra 59 millioner euro til 668 millioner euro. Gustafsson mener det i løpet av denne tiden har skjedd store endringer innenfor utleiesektoren.

Annonse

– Vi kan ikke lenger ta avgjørelser basert på magefølelsen; det må ligge solide fakta til grunn. Vi bruker i stadig større grad big data som verktøy i vår kundeservice, for eksempel når vi planlegger fremtidig behov for utstyr. Ved hjelp av big data kan vi være mer fleksible og reagere raskere på kundenes behov, sier Gustafsson i en pressemelding.

Ikke råd til å være trege

– Det er ekstra utfordrende å være et stabilt utleieselskap både lokalt og internasjonalt. Internasjonale forhold kan endres raskt, dette påvirker byggebransjen og dermed også vår egen virksomhet. Vi har ikke råd til å være et fastlåst og tregt internasjonalt selskap. Det er for stor konkurranse til det i alle de landene vi driver virksomhet, legger han til.

Gustafsson har betydelig erfaring på konsernnivå, og mener at hans viktigste oppgave er å fremme en felles Cramo-strategi i alle land der selskapet driver virksomhet.

– Vi har gått gjennom våre felles verdier og begynt å endre hele vår bedriftskultur. I et internasjonalt selskap er det viktig at alle medarbeidere vet hva de jobber mot.
Cramos viktigste løsning er å investere i de ansatte og tiltrekke nye dyktige medarbeidere til selskapet, sier Gustafsson.