Tatt i overvekt med løftet plog

Frank Sæther har en brøytekontrakt som omfatter kontrollstasjonen ved E136. Sjåføren kjørte inn med løftet plog, og ble vinket inn til vektkontroll. Det ble en saftig ekstraregning, og farlig nært førerkortbeslag.

ÅNDALSNES: Frank Sæther AS har brøytekontrakt på to roder i indre Romsdal. En av dem er en salterode, og omfatter blant annet vekt- og kontrollplassen ved E136 på Horgheimseidet i Rauma, ved foten av Trollveggen.

Frank Sæther AS kjører de to rodene for Mesta, som har kontrakten på området.

Annonse

I henhold til kontrakt

En dag et par uker før jul i 2014 svingte Sæthers sjåfør innom kontrollstasjonen. Akkurat som så mange ganger før, og helt i henhold til kontrakten.

I Romsdalen er det mye vind. Ofte er det fornuftig å løfte plogen mellom fokkskavlene.

Så også denne desemberdagen. Og det var da de ble så dyrt.

Inn til vektkontroll

Statens vegvesens kontrollører var på jobb denne dagen, og tok brøytebilen inn på vektkontroll.

Med salttanken noenlunde fullastet og Tellefsdal D 70-plogen i løftet stilling ble bilen veid til 11,6 tonn på forakselen.

Den treakslede Volvo FH16 var registrert med ni tonns foraksel.

– Det er ingen hemmelighet at en treakslet brøytebil er i grenseland på vekta når man kjører med nylastet salttank, sier Frank Sæther.

100 kilo fra førerkortbeslag

Sjåføren berget førerkortet med et nødskrik: Reell vekt var bare 100 kilo under grensen på 30 prosent overvekt der det blir aktuelt med førerkortbeslag.

I stedet ble det utstedt et overvektsgebyr på 5 400 kroner til bileier Frank Sæther AS.

Sæther ville ikke akseptere gebyret uten videre, og innga en klage på det.

«Plogen kan demonteres og fraktes separat opp dit det skal brøytes.»

– Høydeforskjellen på brøyteroden gjør at man må frakte plogen i løftet stilling. Da blir vekten på forakselen for tung. Dette er et problem som gjelder flere, da anbudene er utlyst på en måte som gjør at kun treakslede biler kan brukes. Ikke fireakslede, anfører Sæther i klagen.

– Farlig for trafikksikkerheten

«Bilens foraksel har en fabrikkgaranti på 9000 kg. Med overvekt på 2,6 tonn er forakselen 28 prosent overlastet. Trafikksikkerhetsmessig er dette meget bekymringsfullt».

Det skriver Statens vegvesens regionvegkontor region Midt-Norge i sin vurdering til klagen.

Regionvegkontoret kan ikke se at høydeforskjellen på brøyteroden kan tilsi at gebyret ikke ilegges.

Foreslår separat frakt av plogen

Men de foreslår en løsning på problemet med at bilen blir for tung foran med løftet plog:

– Plogen kan demonteres og fraktes separat opp dit det skal brøytes. Tilsvarende kreves for mobilkraner, som ofte blir for tunge uten at løftebom og kran demonteres, skriver regionvegkontoret i saksdokumentet til tingretten.

Ti tonns foraksel

I etterkant har han fått oppregistrert bilen til ti tonns foraksel.

– Så risikerer man i alle fall ikke at sjåføren mister førerkortet. Det løser ikke problemet, men hjelper et godt stykke på vei, sier Sæther.

Han sier seg godt fornøyd med hjelpen han fikk av Volvo Trucks i den prosessen.

Gebyret er for lengst betalt og glemt. Sæther understreker at han ikke bærer nag til kontrollørene, som gjorde bare gjorde jobben sin.

– Urimelig forskjellsbehandling

Men han finner det en smule forunderlig at bare hans brøytebil har blitt tatt i vektkontroll på denne måten.

Det mener han er en urimelig forskjellsbehandling, da problemstillingen gjelder nesten alle treakslede brøytebiler.

«Så lenge plogen er nede vil de fleste brøytebiler ikke overbelaste forakselen. Det vanlige er at de kommer inn på kontrollplass med plogen nede.»

– Det er i denne saken undersøkt om våre kontrollører har en praksis for å ikke kontrollere brøytebiler. Tilbakemeldingene viser at brøytebilene blir kontrollert slik de kommer kjørende, skriver Statens vegvesens regionvegkontor Midt-Norge.

– Ikke løft plogen

Her foreslår de også en løsning som gjelder alle brøytebiler i tilsvarende situasjon:

– Så lenge plogen er nede vil de fleste brøytebiler ikke overbelaste forakselen. Det vanlige er at de kommer inn på kontrollplass med plogen nede, skriver regionvegkontoret for Midt-Norge.

Kjent med problemet

I saksframlegget for klagesaken til Romsdal Tingrett sier regionvegkontoret at de er kjent med problematikken rundt treakslede brøytebiler og overbelastet foraksel.

Men det er lite de får gjort med det.

– Slik rettstilstanden er i dag er det ikke adgang til å gi dispensasjon for teknisk overvekt, skriver regionvegkontoret.

Mindre salt i tanken

Brøytebil ved Trollveggen

Kontrollstasjonen ligger ved foten av Trollveggen. Roden på E136 kjøres for Mesta.

For Frank Sæther har enden på visa blitt bilen som betjener roden med vektstasjonen kjører med mindre lass i salttanken.

– Det er ikke så problematisk at det gjør noe, da roden også går forbi saltlageret.

Upraktisk

– Men det er jo upraktisk for andre, som har lengre kjøring til saltlageret, sier Sæther.

Han har gitt firmaets sjåfører instruks om å ligge langt unna plogløftknappen når de er i nærheten av kontrollplassen.