Drone + radar gir tryggere veier

Pionerprosjekt kombinerer radarmålinger og dronefotografering av skredutsatte fjellpartier for å skape tryggere forhold for bilister.

Med 900 meter høye fjellsider, seks skredutsatte partier og daglige steinsprang er E16 mellom Bergen og Gudvangen en utsatt veistrekning. Norges Geotekniske Institutt (NGI) overvåker deler av veistrekningen på oppdrag fra Statens vegvesen. Hensikten er å varsle steinskred fra rasutsatte fjellpartier, slik at vegvesenet kan sette i verk nødvendige tiltak.

Steinblokker raser ut i veien

Overvåkingen skjer på fem steder mellom Stanghelle og Bolstad på strekningen Bergen-Voss, i tillegg til Gudvangen ved Sognefjorden. Alle disse stedene har vært utsatt for steinsprang og -skred, til dels med steinblokker som har falt ned på E16, spesielt i perioder med mye nedbør.

Annonse

– Fjellsidene over veien er så høye og uoversiktlige at det er umulig å sikre fjellveggen overalt. Derfor har vi inngått denne avtalen med NGI. Målet vårt er å være proaktive i de områdene der dette er mulig, forteller Harald Hauso, geolog i Statens vegvesen i Hordaland i en pressemelding fra NGI.

Radarbilder avdekker bevegelser

Metoden som brukes for å overvåke fjellpartiene kalles interferometri, og NGI benytter et Gamma Portable Radar Interferometer (GPRI). Bakkebasert utstyr brukes ved å ta repetitive målinger. Ulikheter i radarbildet over tid kan avdekke bevegelser og forflytninger på ned til én millimeter.

Dette bildet fra den skredutsatte E16-strekningen er laget ved å kombinere data fra radarmålinger med foto fra drone. Gult og rødt markerer hotspots der det er opp mot 4 millimeter forflytninger (rødt) i løpet av ett år. (Foto: NGI)

Dette bildet fra den skredutsatte E16-strekningen er laget ved å kombinere data fra radarmålinger med foto fra drone. Gult og rødt markerer hotspots der det er opp mot 4 millimeter forflytninger (rødt) i løpet av ett år. (Foto: NGI)

3D-bilder av fjellsidene

– I tillegg bruker vi drone med kamera for å fotografere og gjøre filmopptak av de aktuelle fjellpartiene, forteller Kristine Helene Hetland Ekseth, som jobber med geokartlegging i NGI.

– Dette har gitt oss grunnlag for å lage 3D-bilder av fjellsidene. Disse bildene kombinerer vi med radarbildene ved hjelp av såkalt geokoding. Det gjør det mulig å plotte inn ”hotspots” der vi ser bevegelser over tid. Med andre ord er dette en smart måte å identifisere nøyaktig hvilke partier man trenger å følge med på, forklarer Ekseth.

Treårskontrakt

Den første måleserien ble foretatt høsten 2014, da alle fjellpartiene også ble fotografert med såkalt GigaPAN-utstyr, som tar mange detaljerte bilder og syr dem sammen til ett bilde. I 2015 ble fjellsidene også filmet fra drone. Det er til nå gjennomført tre serier med radarmålinger. Kontrakten løper over tre år, og det skal gjennomføres ytterligere tre måleserier. Radarmålingene skjer to ganger i året, på vår og høst.

Akutte hendelser

Mannskaper fra NGI kan rykke ut med nødvendig utstyr hvis det oppstår akutte hendelser. GPRI-en er mobil og kan settes opp på en vanlig tripod i løpet av kort tid. NGI vil gjennomføre kontinuerlig måling og overvåking ved et eventuelt steinskred i fjellsiden over E16, eller ved overhengende fare for skred eller utfall av blokker.

Avtalen med NGI gir også tilgang til et bredt geofaglig miljø og muligheter for avansert instrumentering og bruk av ulike måle- og varslingsteknologier.