Kunnskapen opp – prisen ned

Oppdeling av store driftskontrakter er bedre for både konkurranse, kostnader og kompetanse.

  • Større konkurranse, med flere tilbydere pr kontrakt
  • Lavere krav til styring, planlegging, rapportering hos entreprenør.
  • Lavere totalkostnader ved oppdeling
  • Kompetanseheving hos både byggherre og entreprenører

Forsøk med byggherrestyring

Det er noen av hovedkonklusjonene i evalueringen Dovre Group har gjort av forsøkene med utvidet byggherrestyring av drift og vedlikehold.

Statens vegvesen har i 2013-2015 gjennomført forsøk der store driftskontrakter har blitt delt opp i mindre kontrakter.

Annonse

Forsøkene har blitt gjort i Alta, Vesterålen, Indre Romsdal og Setesdal. Alle områdene har tidligere blitt driftet gjennom ordinære driftskontrakter.

Lite oppmerksomhet

Sluttrapporten fra evalueringen var klar i november i fjor, men evalueringen har til nå fått lite oppmerksomhet.

Her skriver Dovre Group at totalkostnadene i driften kan være lavere med oppdelte kontrakter enn de var med de opprinnelige store kontraktene.

Men konsulentselskapet gir ingen generell anbefaling om å dele opp driftskontrakter:

– Oppdeling har ingen hensikt der ordinære driftskontrakter oppnår tilstrekkelig konkurranse og leverer etter hensikt. Det er et aktuelt virkemiddel i områder med få tilbydere og liten interesse for ordinære driftskontrakter. Der bør det i så fall inndeles til et omfang som gjør et mulig for neste segment i entreprenørmarkedet å by. Men ikke mer oppdeling enn det, skriver Dovre Group.

Anbefaler geografiske helårskontrakter

Det anbefales å lage geografisk inndelte helårskontrakter. De er bedre for både entreprenører og Statens vegvesen enn sesongkontrakter.

– Fagkontrakter er mulig, men bør begrenses, anbefaler Dovre Group.

MEF mener Dovre Group demper verdien av kompetanseheving i bransjen ved å legge så lite vekt på den positive effekten.

– Kontraktsoppdeling kan gi positive effekter for kompetansenivået i bransjen og konkurransen blant entreprenørene. Og det til samme eller lavere kostnader som ordinære driftskostnader, sier MEF-sjef Trond Johannesen.

– Underlig anbefaling

MEF synes det da er underlig at Dovre Group oppsummerer med at det ikke skulle ha noen hensikt å dele opp kontrakter dersom de ordinære kontraktene oppnår tilstrekkelig konkurranse.

– Rapporten toner dessverre ned verdien av kompetanseheving i bransjen. Større, ordinære driftskontrakter vil også fremover utgjøre hovedtyngden i driftsmarkedet. Mindre, byggherrestyrte kontrakter har imidlertid vist seg å være et godt verktøy for å sikre fremtidig konkurranse ved å utvikle et nytt segment i entreprenørmarkedet. Statens vegvesen bør også i fortsettelsen utnytte potensialet som ligger i disse kontraktene, mener Trond Johannesen i MEF.

Og det har Statens vegvesen til hensikt å gjøre:

Vegdirektoratet sa allerede i 2014 ja til å videreføre kontraktsstrukturen i Vesterålen. Nå nylig har de gjort det også i Alta.