Norsk anleggssektor i vekst

Det offentlige anleggsmarkedet forventes å vokse med ni prosent de neste årene. Dette ifølge Veidekkes konjunkturrapport, som ble offentliggjort 7. mars.

For årene 2016 og 2017 sett under ett forventes en investeringsvekst på om lag samme nivå som i 2015 for markedet totalt, men med anleggssektoren som sentral vekstkraft.

Økende regionale forskjeller

– I Norge er det økende regionale forskjeller. Vi venter størst vekst på anleggssiden, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke.

Annonse

– Veksten for bygg- og anleggsmarkedet ventes å avta fra 3 prosent i 2016 til 1 prosent i 2017 som følge av noe nedgang i de private byggsegmentene. Vi venter at utviklingen i nyboligmarkedet blir moderat i 2016 og 2017, og med økte regionale forskjeller. Veksten i boligprisene for landet som helhet vil etter vår vurdering holde seg positiv, men trolig bli lavere enn i 2015. Vi forventer samtidig en lavere igangsettingstakt for nye boliger og noe nedgang i de samlede boliginvesteringer. Derimot vil offentlige yrkesbygg øke med 3 prosent og anleggsprosjekter med 9 prosent de neste årene, forteller Hoen.

Vekst i Sverige

– Svensk økonomi vokser for tiden kraftig og økonomien er på vei inn i høykonjunktur. Gitt den makroøkonomiske utviklingen forventer vi et fortsatt sterkt svensk B/A-marked i 2016 og 2017 med vekstrater på om lag 4 prosent begge år. For de to årene legger vi til grunn en investeringsvekst for bolig på henholdsvis 5 og 2 prosent, for private og offentlige yrkesbygg på 4-5 prosent for begge år og det samme for anleggssektoren, forsetter Hoen.

Bedring i Danmark

– Mens det er sparemodus i offentlig sektor, tror vi på vekst i privat dansk sektor. Som i Sverige er det boliginvesteringene som bidrar sterkest, vi anslår 5 prosent økning i 2016 og 10 prosent i 2017. Dette bidrar til at bygg- og anleggsmarkedet vil vokse med 3 prosent i 2016 og 5 prosent i 2017, avslutter Hoen.

Her kan du lese Veidekkes konjunkturrapport i sin helhet.