SmartDok og NESO innleder samarbeid

Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA (NESO) har tegnet avtale med SmartDok, som er det mest brukte systemet for datafangst blant entreprenører.

– Mange NESO-medlemmer har allerede tatt systemet i bruk. Avtalen gir blant annet rabatt for nye og eksisterende brukere, sier innkjøpssjef Lars Erik Flygel i NESO i en pressemelding.

SmartDoks løsning hjelper til med timer på mann og maskin, vareforbruk, service på maskiner og vedlikehold, verktøyoversikt, dokumentasjon i form av bilder og sjekklister og mye mer.

Annonse

– NESO oppnår gjennom denne avtalen rabatt på kjøp og årslisens både for nye og eksisterende brukere. Det er også en målsetting å bidra til videreutvikling av produktet gjennom formidling av innspill og forbedringsforslag fra brukerne, opplyser Flygel.

Innkjøpssjef hos NESO, Lars Erik Flygel. (Foto: NESO).

Innkjøpssjef hos NESO, Lars Erik Flygel. (Foto: NESO).

– Vi ser frem til et enda tettere samarbeid med bransjen, og håper på at vårt system kan komme enda flere til hjelp i den kommende tiden, uttaler SmartDok i pressemeldingen.