Vil ha flere søkere til yrkesfag

Foreldre blir ansett som den viktigste rådgiveren når ungdom skal velge studieretning for videregående opplæring. Likevel sier 1 av 3 i en landsdekkende undersøkelse at de har for lite informasjon til å utfylle denne rollen.

I forbindelse med søknadsfristen til videregående opplæring, har Opinion gjennomført en undersøkelse for Veidekke blant foreldre med barn på ungdomstrinnet. Her kommer det blant annet frem at mange foreldre synes de har for lite informasjon.

– Vi vet at foreldre er den viktigste sparringspartneren for barna. Da er det bekymringsfullt at så mange synes de mangler informasjon. Dette kan i verste fall gå utover søkertallene til yrkesfag. Foreldre som mener yrkesfaglig utdanning ikke passer for barna deres, mangler ofte kunnskap om de mulighetene yrkesfag gir, sier konsernsjef i Veidekke Arne Giske i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

Enormt behov for fagarbeidere

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil det de neste 15 årene være et enormt behov for fagutdannede innen bygg og anlegg. Fra et nivå på rundt 140 000 fagarbeidere i dag, vil behovet stige opp mot 190 000 i 2030. Med naturlig avgang vil dette gi et behov for ca. 6 000 nye fagarbeidere hvert eneste år. Dette er viktig informasjon som både foreldre og ungdom bør ta med i vurderingen om videregående opplæring, heter det i pressemeldingen.

– Velger du yrkesfaglig retning velger du ikke bare en trygg fremtid, du velger deg en fremtid med mange muligheter. I tillegg til sikker jobb er også betingelsene gode for fagarbeidere i bygg og anlegg. Våre fagarbeidere har en inntekt på minst en halv million, og slipper nedbetaling av dyre studielån. Undersøkelsen vår viser også at en av fire foreldre ikke er klar over at alle studieretningene innen yrkesfaglig opplæring gir mulighet til studiespesialisering i etterkant. Dette er viktig informasjon som alle foreldre bør være klar over, fortsetter Giske.

– Hjelp barna med å ta et klokt valg

NHO er en av mange aktører som jobber for at flere skal få øynene opp for yrkesfag. Administrerende direktør Kristin Skogen Lund mener at foreldre kanskje ikke er klar over at yrkesfag har endret seg mye siden foreldregenerasjonen var unge.

– Yrkesfag er i en rivende utvikling. Jeg håper foreldre vil sette seg godt inn i hva yrkesfag innebærer og hvilke muligheter yrkesfag gir. På det måten kan de hjelpe barna sine med å ta et klokt valg, sier Skogen Lund i pressemeldingen.