Tung rørhåndtering i leiregrunn

1 000 mm stålrør i 16 meters lengder. Til dels i kvikkleire. Noen VA-jobber er mer krevende enn andre.

STOKKE, VESTFOLD: – Litt krevende grunnforhold enkelte steder. Her er det en del kvikkleire. Det tok vi i januar, mens det var ordentlig kaldt og 40 cm teleskorpe. Så det gikk bra.

Prosjektleder Anders Ragnhildrød. 1000 mm stålrør med innvendig sementkledning.

Prosjektleder Anders Ragnhildrød. 1000 mm stålrør med innvendig sementkledning. (Foto: Jørn Søderholm)

Å stresse opp Anders Ragnhildrød er ikke lett.

Annonse

Det er en grei egenskap i jobben som prosjektleder på VA-jobben Arne Olav Lund AS gjør for Vestfold Vann IKS

Femte vinter

De er inne i den femte entreprisen på like mange vintre med utskifting av hovedvannledningen fra Farris-vannet til store deler av Vestfold.

Hele ledningen er drøyt 20 kilometer, fra Larvik grense til Tønsberg grense. Kontrakten denne vinteren er på 4,6 kilometer. De har tre måneder på seg.

Stort og travelt

LEIRE: Ikke så enkelt når vinteren er mild og våt

LEIRE: Ikke så enkelt når vinteren er mild og våt. Rørene er 16 meter lange. (Foto: Jørn Søderholm)

– Det mest spesielle? Dimensjonene. Og tida vi har tilgjengelig. Kun tre måneder på fire og en halv kilometer. En del av denne skal dessuten legges i en helt ny trasé, utenom Stokke sentrum.

– Tre måneder, er det kort tid?

– Ja, da skal det gå unna, sier Ragnhildrød.

Gammel betong

Det er voksne dimensjoner over det de holder på med. Ledningen er en 800 mm betongledning lagt midt på 60-tallet, der mange av skjøtene lekker.

800 mm betongrør fra 60-tallet fjernes

800 mm betongrør fra 60-tallet fjernes. (Foto: Jørn Søderholm)

Betongen erstattes med 1 000 mm stålrør med innvendig sementbelegg og utvendig PE-belegg.

En ny rørlengde legges på fundamentet, dyttes inn i muffa på det foregående og skjøtes med to innvendige sveisestrenger.

Utvendig blir det lagt på fett og tape.

Hvert arbeidslag består av to 25-30 tonns beltegravere og to grunnarbeidere.

– Ett av stedene legger vi kortere lengder, på grunn av bløte masser. Der holder det med én graver, sier Anders Ragnhildrød.

Krevende logistikk

Lossing av rør

Trailer hver mandag. Losses med to gravere. På det meste går det 8-9 slike i uka. (Foto: Anders Ragnhildrød)

Med rørlengder på 16 meter er det en krevende logistikk.

Hver mandag kommer en konvoi av forlengede semitrailere med rørene til den kommende uka.

På det meste går det 8-9 trailere med rør i uka.

– De røra er ikke bare å kippe rundt. Vi må ha de på plassen når vi trenger dem, humrer han.

Losse i linja

Karene i Arne Olav Lund AS prøver i størst mulig grad å få losset de 5,5 tonn tunge rørlengdene nærmest mulig der de skal legges i linja.

Da er det godt at de fleste som jobber på oppdraget har vært med alle fem vintrene.

Krever mye plass

Rørene er 16 meter lange.

LEIRE: Ikke så enkelt når vinteren er mild og våt. Rørene er 16 meter lange. (Foto: Jørn Søderholm)

– Man må forstå hvor mye plass rørtransporten krever. At nødvendig utstyr er rigget til, og at vi har gjort klar adkomsten. Enten ved å bygge anleggsvei, eller – når det er kaldt nok – bare kjøre rett på jordet.

Bare det å få rørene av transporten er en utfordring i seg selv.

– Vi begynte første året å losse rørene med kranbil. Men vi fant raskt ut at det er mer effektivt og sikrere å losse med to gravemaskiner, sier Ragnhildrød.

Om det global oppvarming eller noe annet vites ikke, men de siste par-tre vintrene er det værforholdene som budt på de største utfordringene.

Mye anleggsvei

Maskinfører Olaf Dahl i Arne Olav Lund AS.

Maskinfører Olaf Dahl i Arne Olav Lund AS. (Foto: Jørn Søderholm)

– Korte kuldeperioder, avløst av regn. Når vi skal langt ut på jordene med så mye tungt utstyr, da blir det mye bygging av anleggsvei. Og pumper, ikke minst.

– Pumper..?

– Vannet må holdes unna. Det får ikke komme sølevann inn i de nye rørene, som skal brukes til drikkevannsforsyning. Håndtering av vann og sikring av tilgang har vært utfordrende, sier prosjektlederen.

– Har all byggingen av anleggsvei vært innenfor deres risiko?

Mer kapasitet

Maskinfører Olaf Dahl i Arne Olav Lund AS.

Maskinfører Olaf Dahl i Arne Olav Lund AS. (Foto: Jørn Søderholm)

– Nja, til dels. Vi har egne poster på bygging og fjerning av anleggsvei, så vi har fått kostnadene kompensert. Men vi har måttet gjøre det innenfor samme tida. Det betyr å sette på mer kapasitet, sier Anders Ragnhildrød.

Pumpene går på strøm. For å være 100 prosent sikre på stabil strømtilførsel har Arne Olav Lund AS investert i tre store Atlas Copco strømaggregater.

Utover det har det ikke vært særskilte behov på utstyrsfronten i dette oppdraget.

Profilskuffa som ble laget på 90-tallet er fortsatt nyttig.

Profilskuffa som ble laget på 90-tallet er fortsatt nyttig. (Foto: Jørn Søderholm)

Men det lønner seg å bevare et godt forhold til en byggherre over tid: I forbindelse med en vannledningsjobb for Vestfold Vann på 90-tallet bygde firmaet to skuffer tilpasset 180 cm bunnbredde og 2:1 helling på sidene.

– Det er akkurat samme grøfteprofil her. De skuffene gjør nytten ennå, humrer Ragnhildrød.

 

 

 

 

Grøftekar

Har du navn på grøftekaren? Skriv til [email protected] (Foto: Jørn Søderholm)

Grøftekar

Jonas Taalesen. (Foto: Jørn Søderholm)

De gamle betongrørene er populære på bruktmarkedet.

De gamle betongrørene er populære på bruktmarkedet. (Foto: Jørn Søderholm)

Klargjøring til skjøting.

Klargjøring til skjøting. (Foto: Jørn Søderholm)

Klargjøring til skjøting.

Klargjøring til skjøting. Hvem er karene? Skriv til [email protected] (Foto: Jørn Søderholm)

Bløtt på jordet

Det blir bløtt på jordet. Heldigvis ligger teleskorpa under. (Foto: Jørn Søderholm)

Bløtt på jordet.

Bløtt på jordet. (Foto: Jørn Søderholm)