– For mange avkjørsler

Storbyer i Europa har tre avkjørsler, mens norske småbyer har en hel haug. Det er klart veiene blir dyre!

Det sa direktøren for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, Bjørn Børseth, under en MEF-konferanse på Hamar nylig.

Unødvendig

– Vi har blant annet sett på hvor mange avkjørsler man har rundt Hamar, sammenlignet Stockholm. Stockholm har 800.000 innbyggere, mens Hamar har 30.000. Og byene har nøyaktig like mange avkjørsler, sa Børseth noe lattermildt.
– Alle disse avkjørslene koster jo fryktelig mye penger. Vi ønsker å utfordre slike ting. Drar man ned til storbyer i Europa, med to millioner innbyggere, er det gjerne tre avkjørsler fra motorveien; nord, midt og syd, sa han.

Annonse

Mer vei for pengene

Ifølge Nye Veier-direktøren skal det bygges 530 kilometer riksvei – hovedsakelig 4-felt – fordelt på 130 milliarder kroner over 20 år.

– Vi skal bygge raskere og billigere , sa direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, Bjørn Børseth. (Foto: Runar F. Daler).

– Vi skal bygge raskere og billigere , sa direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, Bjørn Børseth. (Foto: Runar F. Daler).

– Det tilsvarer 6,5 milliarder kroner per år i 20 år. Men vi skal jo gjøre det kjappere, for vi har som mandat at vi skal bygge raskere og billigere! Og vi bygger ikke raskere hvis vi bruker 20 år, slo han fast.

– Hvordan skal vi så lykkes med dette? Vi skal gjøre mest mulig i planleggingsfasen og helst kutte den ned. Sammenlignet med Sverige tar planleggingen dobbelt så lang tid her i landet. Det må være mulig å gjøre noe med det. Videre kommer vi til å tenke mye mer totalentrepriser, vi vil involvere leverandørene tidligere i prosessen og få dem til å prosjektere. Det er jo de, og ikke rådgiverne, som faktisk skal bygge veien. Vi har tro på bransjen, og at dere klarer å finne bedre løsninger, sa han.

Dette er Nye Veiers "oppstartsportefølje". Det første prosjektet ut er E6 Tvedestrand- Arendal, én stor totalentreprise som blir lagt ut på anbud 29. februar.

Dette er Nye Veiers «oppstartsportefølje».
Det første prosjektet ut er E18 mellom Tvedestrand og Arendal, én 23 km lang totalentreprise som blir lagt ut på anbud 29. februar.