Fremtidens målebrevløsning?

Powel har lansert Gemini Kontrakt & Målebrev, som skal gi entreprenører en effektiv arbeidsflyt knyttet til målebrev og kontraktshåndtering.

Produktet er unikt for det norske markedet og representerer et svært viktig fremskritt for bransjen, skriver Powel i en pressemelding.

– Et kvantesprang

Løsningen har blitt utviklet i samarbeid med kunder av Powel for å sikre at resultatet støtter entreprenørene i deres prosesser og svarer på dagens utfordringer. Dette har ført til en løsning som er tilpasset behovet til de ulike rollene i prosjektet, med fokus på effektivitet, enkelhet og god tilgang til postbeskrivelser og historisk registrert dokumentasjon, ifølge pressemeldingen.

Annonse

– Dette er et kvantesprang i håndteringen av kontrakt, målebrev og dokumentasjon. Dette vil spare oss mye tid i målebrevsprosessen, forteller Edvin Dale, avdelingsleder geomatikk og maskinstyring i K.A. Aurstad AS.

– Denne løsningen hjelper oss med å strukturere prosessen, og lar data bearbeide data. Vi kan derfor flytte vårt fokus til utførelsen, det er jo denne vi tross alt lever av.

Effektiv arbeidsprosess

Målebrevsløsningen vil, ifølge Powel, gjøre hverdagen og arbeidsflyten mellom prosjektdeltagere enklere. Den ansvarlige for kontrakten får nå mulighet til enkelt å dele kontrakten med hele prosjektet, og de ulike prosjektdeltagerne har dermed til enhver tid tilgang til postbeskrivelser.

Målebrevsansvarlig vil ha mulighet til å samle inn data fra ulike kilder, beregne masser, dokumentere direkte på kontraktpost og legge ved bilder og tverrprofiler. Deretter vil registrerte poster bli videresendt til validering. Om det havner i det endelige målebrevet, er opp til kontraktansvarlig, som vil kunne velge å godkjenne registreringen, avslå eller etterspørre utfyllende dokumentasjon.

Også formenn, bas, stikkere og andre i felt vil enkelt kunne registrere produksjon underveis i prosjektet i en enkel mobilapplikasjon. Mot slutten av en periode vil det da være enkelt for kontraktansvarlig å generere målebrev som underlag til avdrag- eller tilleggsnota.

Løser tidligere utfordringer

Salgssjef i Powel Entreprenør, Trond Vindenes, har mange års erfaring fra bransjen og har lenge sett behov for denne løsningen.

– Vi hadde blant annet utfordringer med at vi ikke hadde ett enkelt system for å rapportere mengder. Organisasjonen manglet tilgang til kontraktsinformasjon og tidligere registrert dokumentasjon var vanskelig å holde oversikt på. Nå har vi laget et system som vil støtte entreprenørene i kontraktoppfølging og sikre at målebrevene blir godt dokumenterte. Våre kunder får utnyttet sin kompetanse og redusert risiko. Jeg gleder meg over produktet og er stolt over vår nye løsning, sier han.