Sikrere SMP-feste

På Arctic Entrepreneur til uka viser SMP Parts fram et nytt hurtigfeste S70, med andre generasjon av eksenterlåsesystemet Hardlock.

Avansert

De har også med seg et par eksempler på at greiene som sitter helt ute på stikka blir mer og mer avanserte.

SMP Macs RT

SMP Macs RT er et helt nytt styresystem. Live demo på Arctic Entrepreneur.

– En can bus-styrt tiltrotator ST10 med Hardlockfeste og et helt nytt styresystem: Macs ST. Vi kommer også til å ha med en demostasjon for å kunne vise styresystemet ”live”.

Annonse

– For oss er det viktig å fokusere på hvor viktig et sikkerhetsfeste er, sier Per Eivind Braaten i SMP Parts.