Grunt er grønt

Frostsikre vann- og avløpsledninger i grunne grøfter er miljøvennlig.

Isoterm har 45 års erfaring med slikt. Ringebu-firmaet ser nå at slike systemer brukes mer og mer i hytteområder og spredte boligområder.

Isoterm har en felles stand på Arctic Entrepreneur med Isiflo for å vise komplette trykkavløpssystemer.

Annonse

Rådgiver Jan Ove Østengen i Isoterm skal holde et foredrag om temaet på VA-dagen