Anleggsgartnere på fremmarsj

For første gang utdannes det nå anleggsgartnere i Telemark. Nome videregående skole tar gjerne imot flere anleggsgartnerelever til høsten.

– Dette er en helt ny VG2 anleggsgartnerklasse, som ble startet opp på Nome videregående skole avdeling Søve høsten 2015. Vi har jobbet mye de siste 4-5 årene for å få til dette, og det er første gang vi utdanner anleggsgartnere gjennom skoleverket i Telemark. Det nærmeste tilbudet vi har hatt er Gjennestad videregående skole i Vestfold, men bransjen i Telemark har ikke fått mange lærlinger derfra, selv om noen få telemarkinger har gått der borte. Derfor er denne nye klassen kjærkommen her i fylket, sier Roar Kjendalen, faglærer for anleggsgartnerfaget ved skolen og daglig leder i Grenland Hage & Landskap AS.

Håper på flere elever

Grenland Hage & Landskap AS er en av flere anleggsgartnerbedrifter i grenlandsområdet, og Kjendalen legger ikke skjul på at det har vært en utfordring å rekruttere arbeidskraft – selv i et voksende marked.

Annonse

– Vi har hatt problemer med rekrutteringen til bransjen. Noen få spesielt interesserte elever har reist til Gjennestad i Vestfold for å utdanne seg der, men de har gjerne endt opp som lærlinger i Vestfold. Derfor har vi pressa på som bransje for å få til en lokal rekruttering. Denne jobben har nå endelig gitt resultater i form av en ny klasse ved Nome vgs., sier Kjendalen.

REKRUTTERER: Her, ved Nome vgs. avd. Søve, tar de gjerne imot flere anleggsgartnerelever.

REKRUTTERER: Her, ved Nome vgs. avd. Søve, tar de gjerne imot flere anleggsgartnerelever.

– Klassen består i dag av fem elever, som alle skal ut i læra nå til våren. Vi fikk ikke «go» for denne klassen før i mai 2015, og det var dessverre litt sent med tanke på søknad om opptak for elevene. Derfor håper vi nå på litt flere søknader til høsten. Anleggsgartnerbransjen her i Telemark bør kunne ta seg av minst sju-åtte lærlinger i året. Det er det vi har signalisert til fylket hele tida, sier han.

Voksende marked

Markedet for anleggsgartnere er i jevn vekst i landet, blant annet på grunn av klimaendringer, men også som en følge generelt gode tider i landet og smitteeffekt fra utlandet.

– Vi er flere anleggsgartnere her nå enn for 10-15 år siden, og jeg tror dette er en bransje som vil fortsette å vokse i framtida. På grunn av klimaendringer og våtere vær blir det stadig nye løsninger for overvannsproblematikk i byene våre, som grønne lunger, permeable dekker og overvannsbassenger – og dette er jo oppgaver for anleggsgartnere, sier Kjendalen.

NY KLASSE: Her den nye klassen på fabrikkbesøk: (F.v.) Martine B. Bratsberg, Roar Kjendalen (lærer), Erik L. Jørgensen, Steffen Haugerød, og (på kne) Henrik Rønningen. Fraværende: Knut Henning Stoa.

NY KLASSE: Her er den nye klassen på fabrikkbesøk: (F.v.) Martine B. Bratsberg, Roar Kjendalen (lærer), Erik L. Jørgensen, Steffen Haugerød, og (på kne) Henrik Rønningen. Fraværende: Knut Henning Stoa.

– Videre ser vi en økende trend blant private hageeiere og borettslag om å sette bort opparbeiding og vedlikehold av uteområdene sine til profesjonelle. Det er ikke lenger uvanlig at boligeiere bruker flere hundre tusen kroner på hagene sine. I tillegg er det en del store tunge samferdselsprosjekter på trappene i regionen, som også involverer anleggsgartnerarbeid. Det er derfor all grunn til å tro at samfunnet vil trenge mer kompetanse på dette i årene som kommer.

Bred støtte

For å realisere den nye skoleklassen, har man vært avhengig av økonomisk støtte, både fra kommunen og det private næringsliv.

– Nome kommune og sparebankstiftelsen i Holla og Lunde (Nome) har bidratt med midler, først og fremst i form av en oppstartstøtte, som har gjort hele denne satsingen mulig. I tillegg har flere leverandører av materialer bidratt økonomisk, og vi (Grenland Hage & Landskap AS) har kjørt en del overskuddsmateriell opp til skolen, slik at elevene har noe å øve på. Selv har jeg gått inn i 35 prosent stilling som lærer på skolen, da det ikke var tilstrekkelig lærerkrefter tilgjengelig. Så alt er nå lagt til rette, og vi håper på flere elever til høsten, avslutter Kjendalen.

Søknadsfristen for opptak til skolen er 1. mars.