Stangeland Maskin bygger Norges største skatepark

Ny skatepark på Tasta i Stavanger har vært planlagt i mange år. Nå er byggingen endelig i gang – og den blir landets største.

Stangeland Maskin er klare for innsats: (F.v.) Per Magne Wold, Palmer Rørheim, Per Svendsen, Eivind Stranden, Ruth-Marie Nord-Varhaug og Bjørn Steine. (Foto: Stangeland Maskin).

Stangeland Maskin er klare for innsats: (F.v.) Per Magne Wold, Palmer Rørheim, Per Svendsen, Eivind Stranden, Ruth-Marie Nord-Varhaug og Bjørn Steine. (Foto: Stangeland Maskin).

Onsdag 9. desember tok leder av kommunalstyret for miljø- og utbygging i Stavanger kommune, Per A. Thorbjørnsen, første spadestikk på Tasta Skatepark. Det er mange som har ventet lenge på at skateparken skal bli bygget, ikke minst skaterne selv. Det skriver Stangeland Maskin i en pressemelding.

Stangeland Maskin skal opparbeide skatepark med bowl- og street-areal samt utomhusområder. Betongpark AS skal utføre betongarbeidet.

Annonse
Leder av kommunalstyret for miljø- og utbygging i Stavanger kommune, Per A. Thorbjørnsen, tok første spadestikk på Tasta Skatepark den 9. desember. Han hadde selvsagt med skateboard. . (Foto: Stangeland Maskin).

Leder av kommunalstyret for miljø- og utbygging i Stavanger kommune, Per A. Thorbjørnsen, tok første spadestikk på Tasta Skatepark den 9. desember. Han hadde selvsagt med skateboard. (Foto: Stangeland Maskin).

Første byggetrinn består av et flow-/bowl-område i plasstøpt betong på ca. 800 m2 og et street-område i granitt og betong på ca. 1900 m2. I tillegg vil det i dette byggetrinn også etableres sitteplasser, gang-og sykkelvei, parkering for biler og sykler samt vegetasjonsarealer som skjerming. Dette arbeidet skal stå ferdig til sommeren 2016, og planen er at NM i skating 2016 kommer til Stavanger og avholdes i anlegget.

Første byggetrinn som skal ferdigstilles til sommeren har en verdi på cirka 17 millioner kroner for Stangenland Maskin.