Gratis RECO-kurs for lærlinger

– I desember tilbyr vi for tredje gang gratis RECO-kurs for lærlinger, opplyser en glad kursansvarlig og prosjektkoordinator Eva Skagestad i Skogbrukets Kursinstitutt.

Kurset arrangeres av instituttet. Rekrutteringsprosjektet VelgSkog er med og finansierer dette, slik at det blir helt uten kursavgift.

Teori og praksis

Kurset består av en teoridag på 8 timer, samt 4 timers oppfølging av hver enkelt lærling ute i egen maskin. Dvs. en-til-en-oppfølging i den maskinene lærlingen kjører til daglig.

Annonse

Reco-kurset er bygget opp rundt seks grunnleggende temaer for skogsmaskinførere. Enten de sitter bak stikkene i en hogstmaskin eller i en lassbærer, er utgangspunktet det samme.

Kursets temaer

Kurset setter fokus på drivstofføkonomi, maskininnstillinger, planlegging av avvirkningen, arbeidsmetodikk i ulike typer avvirkning, kjøreteknikk og kommunikasjon i arbeidslaget.

Teoridagen i år vil foregå på Solør videregående avd. Sønsterud, mandag 7. desember kl 9-16. Lærlingene vil så bli fulgt opp i maskin fortløpende dagene som følger.

– Vi har allerede 15 påmeldte, opplyste Eva Skagestad da dette ble publisert.

Mer info her