Vil en forskriftsendring få bukt med «problemet»?

En endring i forskriften om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser er nå ute til høring. Arbeidstilsynet ønsker en tydeliggjøring av hvem som kan bestille HMS-kortene.

Konsulentselskapene som tilbyr bedrifter hjelp til å søke om HMS-kort, søker på vegne av bedriftene ved å bruke en ansatts – ofte daglig leders – personnummer når de fyller ut skjemaet på www.byggekort.no. Der står det bl.a. følgende: «Det er kun dersom du er utpekt som Bestiller av foretaket du er ansatt i at du kan registrere deg som Bestiller. Ansettelsesforholdet mellom deg og foretaket må være registrert enten i AA-registeret (Arbeidsgiver-/ arbeidstakerregisteret) eller SFU (Sentralskattekontoret for utenlandssaker). Dersom du eller ditt foretak ikke oppfyller disse kriteriene vil du ikke kunne registrere deg som bestiller.»

Denne praksisen hvor konsulentselskapene registrerer seg som bestiller på vegne av bedrifter ved å bruke personnummeret til en person derfra; befinner den seg innenfor lovens rammer?

Annonse

Juridisk gråsone

– Arbeidsgivers rolle for søknad om HMS-kort er noe av det vi ønsker å få tydeliggjort i denne forskriftsendringen som nå er ute på høring, sier hun. Og utdyper:– Først vil jeg si at arbeidsgiver skal kontrollere en del fakta i forbindelse med denne søknadsprosessen. Når dette gjøres via et konsulentselskap, er det ikke sikkert alt blir kontrollert på riktig måte. I tillegg registrerer vi jo at enkelte selskaper tar det vi vil si er en urimelig høy pris for denne jobben, sier seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Inger Petrea Mowinckel, til Anleggsmaskinen.

– Det har vært litt uklarheter om hvor langt denne lovbestemmelsen går i dag, rent juridisk. Hva er lov, hva er ikke lov? Vi håper nå å få tydeliggjort hvem som kan søke om HMS-kort hvis denne forskriftsendringen går gjennom.

Høringsfristen for forskriftsendringen går ut i desember i år. Ifølge Arbeidstilsynet kan forskriftsendringene bli vedtatt allerede fra årsskiftet.

Høringsfristen for forskriftsendringen går ut i desember i år. Ifølge Arbeidstilsynet kan forskriftsendringene bli vedtatt allerede fra årsskiftet.

Tydeliggjøring

– Er det slik å forstå at reglene som beskrives på www.byggekort.no går lengre enn det er hjemmel for i den eksisterende forskriften?

– Arbeidstilsynet mener ikke det. Men vi har ønsket en tydeliggjøring i forskriften av dette så vi kan få en mer ryddig praksis når det gjelder konsulentselskapene som bestiller HMS-kort på vegne av arbeidsgiver.

Enklere nettsider

– Kjenner du til hvordan disse konsulentselskapene fanger opp bedriftene som har behov for hjelp i forbindelse med slike søknader?

– Vi har sett at de er relativt aktive i sin markedsføring. Blant annet abonnerer de på lister fra Brønnøysundregisteret og fanger opp nye firmaer som registreres der og kontakter dem nærmest dagen etter de er registrert, sier Mowinckel.

– Vi må for øvrig erkjenne at dagens nettsider kan bli enda enklere å bruke enn de er i dag. Det har jo skjedd en del siden den eksisterende løsningen ble laget i 2007. Vi har derfor en dialog med kortutsteder, Oberthur Technologies AS, om å fornye nettsidene, slik at det vil bli enda enklere og tydeligere. Det bør jo ikke være noe vanskeligere å bestille HMS-kort enn å bestille andre ting på nettet, som f.eks. en flybillett.

Tidligst ved årsskiftet

– Høringsfristen for forskriftsendringen går ut i desember i år. Når kan endringene tidligst bli vedtatt?

– Det ligger et godt forarbeid her. Hvis det ikke kommer store argumenter mot å gjøre dette på den måten som er beskrevet, antar jeg at departementet kan få dette gjennom relativt raskt. Det kommer selvsagt an på hvilke høringssvar som kommer inn. Kommer det få eller ingen argumenter mot, kan det gå ganske fort. I beste fall kan forskriftsendringene bli vedtatt fra årsskiftet. Kommer det mange nye ting «på bordet», kan det bli nye runder, og da kan det trekke litt ut i tid. Da blir nok ikke endringen vedtatt før et godt stykke ut på nyåret, avslutter Mowinckel.