Størst i Nord-Europa

SURNADAL: Pipelifes fabrikk i Surnadal er i ferd med å få på plass Nord-Europas største produksjonslinje for produksjon av store dobbelveggede avløpsrør for spillvann og overvann.

– Dette har en direkte sammenheng med klimaendringene og behov for større kapasitet i rørsystemene. Etter flere år med en sunn utvikling, satser de østerrikske eierne på nytt i en offensiv retning for markedslederen innen plastrørsystemer i Norge. Nå er det Norges og Nord- og Vest-Europas behov for store rør og rørsystemer til overvannshåndtering det gjelder, sier Pipelife Norge i en pressemelding.

Utvidelse av Pragma

Den nye produksjonslinjen blir installert i januar nest år. De første ordrene blir – om alt går etter planen – ekspedert i februar-mars.

Annonse

Den nye kapasiteten blir en naturlig utvidelse av Pragma-systemet. Det så dagens lys i 1992, i dimensjonsområdet 110-630 millimeter.

Den nye produksjonslinjen er den største i sitt slag i Nord-Europa, og den ene av kun to i hele Europa som produserer dobbeltveggede PP-rør i ringstivhetsklasse SN 8 helt opp til 1 400 mm innvendig diameter.

Innvendig og utvendig

Pipelife Norge vil fortsatt markedsføre tradisjonelle avløpsrørsystemer med homogen rørvegg og rørsystemet Pragma etter den utvendige dimensjonsserien (DN/OD).

– Det er sunn fornuft å legge rør med felles utvendige mål på de mye brukte dimensjonene fra 110 mm til 630 mm, sier selskapet.

Pragma Infra er et tilsvarende komplett rørsystem som Pragma, men etter den innvendige dimensjonsserien (DN/ID).

 

Pragma Infra er allerede tilgjengelig fra 300  til 1000 mm, og vokser altså på senvinteren til 1200 og 1400 mm. Dette er i større grad et rørsystem for bruk innenfor veg, bane og landbruk – og ellers der store vannmengder skal transporteres.

Sertifisert

Både Pragma og Pragma Infra opp til 1200 mm er produsert og sertifisert i henhold til NS-EN 13476-3, med Nordic Poly Mark som kvalitetsmerke. 1400 mm er inntil videre ikke omfattet i produktstandarden, men Pipelife lover å finne en løsning på dette.

De store rørene vil bli levert i flere lengder fra 3 til 12 meter for enkelt å kunne tilpasses ulike behov – for eksempel som stikkrenner under vei og bane.

Lette i vekt

Kjell larsen

Kjell Larsen, adm.dir. i Pipelife Norge AS. (Foto: Leverandøren)

– Rørene er lette i vekt sammenlignet med alternative produkter i andre materialer. Det reduserer maskinbehovet, og dermed miljøbelastningen i byggefasen, sier administrerende direktør Kjell Larsen i Pipelife Norge AS.

Nyhetsbildet i Norge er stadig oftere preget av hvordan lokalsamfunn blir rammet av flom og ras. Det har vi sett flere eksempler på bare de siste ukene.

Og utfordringene blir tatt tak i. Både i norske kommuner, i Statens vegvesen og i Jernbaneverket er det besluttet at det i framtiden må bygges mer robust med hovedvekt på lang levetid og større kapasitet i et bærekraftig perspektiv.

Logistikkvennlige Surnadal

Med denne satsingen ser Pipelife for seg en styrket vekst og økt bemanning. Plasseringen «midt i Norge» er fordelaktig for store rør, som er produkter med krevende logistikk.

Transport vil derfor skje med både bil og båt. Spesielt vil båttransport være miljø- og kostnadsmessig gunstig i forhold til veiprosjekter langs kysten.

– Vi er i en bransje der det satses på nytenkning. Vi er sikre på at vann og avløp vil få et økt fokus i årene framover både i Norge og ellers i Europa, sier Larsen.