Skjerper seg på dokumentasjon

– Kravene til produktdokumentasjon trådte i kraft 1. januar 2014. Vi kommer framover til å følge kravene tettere opp. Vi kommer til å fokusere på dette både internt i egen organisasjon og overfør underentreprenører og andre leverandører, sier innkjøpssjef Ole Jakob Nes i Veidekke.

Også på anlegg

– Gjelder dette mest på bygg, eller også på anleggssiden?

– Byggsiden har det største antallet produkter som skal dokumenteres. Men på anleggssiden er det et betydelig innslag av farlige stoffer i bruk. Disse er det viktig å ha kontroll på dokumentasjonen av. Her er stoffkartoteket i ProductXchange viktig, sier Nes til Anleggsmaskinen.

Annonse

 

Digital flyt av dokumentasjon

Hvordan ligger det egentlig an med digital flyt av produktdata og -dokumentasjon?

Det var temaet da EBA og coBuilder arrangerte et kompetanseseminar på ByggReisDeg nylig.

Her kom produsenter, leverandører, entreprenører og håndverkere sammen for å se resultatene av EU-prosjektene for digital flyt av produktdata og –dokumentasjon.

Nye krav

Fullt hus på seminaret om ProductXchange.

Fullt hus på seminaret om ProductXchange.

I en fullsatt sal ble rundt 200 personer informert om nye lov- og markedskrav, blant annet fra Direktoratet fra Byggkvalitet og NGBC.

– Og ikke minst hvordan disse kravene vil påvirke aktørene i næringen fremover, opplyser arrangøren i en pressemelding.

To nivåer

Det er for eksempel viktig å skille mellom dokumentasjon på to nivåer:

  1. De som stilles til produsent og leverandør av produkter
  2. De som stilles til utførende aktører i et byggeprosjekt.

Fra den utførende siden var Veidekke godt representert med flere foredragsholdere. Deres utfordringer rundt temaer som innkjøp, Miljø, HMS og FDV ble diskutert, og bransjesystemet ProductXchange ble skissert som en viktig løsning.

Godt sampill

– Vi setter høye må for oss selv i Veidekke. Med over 500 byggeprosjekter gående er det mange hensyn å ta. Et godt samspill med våre samarbeidspartnere og leverandører er avgjørende for gode resultater og derfor etterstreber vi verktøy som maner til samhandling.

– ProductXhange er et slikt verktøy, og derfor skjerper vi kravene om leveranse av produktdata og –dokumentasjon gjennom dette systemet. Hovedgrunnen er at hele næringskjeden er representert her, og systemet forteller deg om avvik hvis det skulle være mangelfull dokumentasjon, og leverer automatisk produktdata fra stadig flere leverandører. Det er ingen tvil om at ProductXchange både sikrer kvalitet og forenkler vår hverdag, sier innkjøpssjef Ole Jakob Nes i Veidekke.

Flere er i gang

Flere leverandører allerede i gang med digitaliseringen.

– Etterhvert som kravene og fokuset til produktdata og -dokumentasjon øker, har vi i Fritzøe Engros allerede tatt steg for å tilrettelegge for den nye digitale hverdagen.

– Et konkret eksempel er at vi gjennom løsningen DoPcreator har digitialisert våre ytelseserklæringer. Dette verktøyet gjør at våre produktdata lett oversettes til flere språk, og ikke minst er tilrettelagt for integrasjon mot bl.a. BIM-modeller. Å gjøre våre data tilgjengelig for våre kunder og markedet forøvrig, er selvfølgelig noe vi er opptatt av og som vi også vil fokusere på i tiden fremover, sier Jarle Anholt i Fritzøe Engros.

Merker endring i markedet

coBuilder-sjef Lars Chr. Fredenlund merker en klar endring i markedet.

Denne endringer er godt synlig både hos leverandørene og de utførende aktørene når det kommer til fokuset på distribusjon og kommunikasjon av produktdata og -dokumentasjon i Norge.

– Gjennom vår etablering i England ser vi imidlertid at aktørene der har kommet en del lenger i sitt tankesett rundt data og dokumentasjon. Spesielt i forhold til BIM og COBie.

– At Norge nå også har fått lederen i den nye europeiske BIM-kommiteen CEN/TC 442 Building information modelling (BIM), vil også kunne ha en positiv innvirkning på aktørene i det norske markedet. Vi gleder oss derfor over det store oppmøtet og responsen på kompetanseseminaret og ser frem til fremveksten og bruk av åpne standarder i forbindelse med distribusjon av produktdata og –dokumentasjon, sier Fredenlund