På trygg avstand med full radiostyring

Se video nederst i saken.

Boreriggeiere og –brukere over hele verden har begynt å sette pris på den nye Ranger-serien fra Sandvik. Det vil si Sandvik Ranger DX og DQ-serien topphammerborerigger til overjordsboring.

Sandvik Ranger-serien topphammerborerigger til overjordsboring har imponert kunder over hele verden. Først og fremst på grunn av roterende overvogn, som gjør det mulig å dekke større boreområder:

Annonse

Dekker areal

Standardmodellen dekker 17,6 kvadratmeter, med kan ta inntil 26,4 kvadratmeter med ekstrutstyr.

Automatisk motvekt på den andre siden av bommen sørger for stabilitet.

Et Rock Pilot+ borestyringssystem tilpasser seg automatisk skiftende bergformasjoner og sender riktig mengde kraft til fjellet.

Jevn rotasjon

– Dette er utviklet for å sørge for jevn rotasjon, fast bergkontakt og rask gjennomtrenging under ulike bergforhold, sier Sandvik ubeskjedent i en pressemelding.

Her opplyses det også om at Ranger-serien er mer effektiv, men bruker mindre drivstoff. Det lave drivstofforbruket skyldes en ny, avansert økopakke og en justering av motorturtall.

Steg 3 og 4

Sandvik må ha kjøpt inn et lager av motorer til riggene før steg 4-kravene trådte i kraft. De tilbyr nemlig et valg mellom prisgunstige steg 3b eller steg 4 motor med lavere forbruk og utslipp.

– Selv om drivstofforbruket er betydelig redusert, gir Ranger-boreriggen fortsatt den kraften som trengs for boreoppgaver med sine velkjente bormaskin. Ranger-serien leveres med den nylig oppdaterte bormaskinen HL820T som standard. Hvis denne skiftes ut med den høyfrekvente bormaskinen HF820T, blir gjennomtrengningsfrekvensene enda høyere, sier Sandvik.

Komplett fjernstyring

Komplett fjernstyring er en helt ny funksjon som ble introdusert i Sandvik Ranger-serien i starten av 2015.

Fjernstyrte funksjoner

Fjernstyringen på Sandvik Ranger-rigger styrer følgende funksjoner:

  • Boring
  • Belting, med én- eller tohåndskontroll
  • Bomstyring
  • Stanghåndtering
  • Rullestyring (DQ 500)

Fjernstyring er spesielt nyttig når riggen brukes i bratte hellinger og strosser hvor sikkerheten er ekstra viktig.

– Ved hjelp av den nye fjernstyringen kan operatøren utføre disse oppgavene på trygg avstand. Produktiviteten forbedres, siden operatøren har god oversikt over understell og vinsj, sier Sandvik i pressemeldingen.

Forklarer hvordan

Jarno Viitaniemi, selskapets produktsjef for overflateboring forklarer hvordan fjernstyringen også kan forenkle bruk av borerigg på ”nye” områder:

Fjernstyrt Sandvik Ranger

Fjernstyrt Sandvik Ranger

– Boring av pilothull til wiresaging er et interessant bruksområde som er mye enklere med en fjernstyrt enhet. Det samme gjelder tunnelbolting, som kunder allerede har vist interesse for, sier Viitaniemi.

https://www.youtube.com/watch?v=fWu8Hf-uWi4