Øker kontrollen av tilhengerdrag

Vegvesenet har oppdaget flere tilfeller av alvorlige rustskader og svekkelser på tilhengerdrag og intensiverer nå kontrollen av disse.

Dette skriver Vegvesenet i en pressemelding.

I etterkant av ulykken i Skatestraumtunnelen der en tilhenger lastet med bensin løsnet og startet en større brann, har Statens vegvesen avdekket flere tilfeller av skader på tilhengerdrag.

Annonse

– Vi ser svært alvorlig på disse tilfellene. Skadepotensialet ved en svikt eller brekkasje i tilhengerdraget er stort. En tilhenger på flere tonn som mister forbindelsen til trekkende bil under kjøring kan gjøre enorme skader på andre trafikanter, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

Økt kontroll

Statens vegvesens utekontroll vil framover øke kontrollen av tilhengerdrag på kjøretøy ute langs veien.

– Det vil hovedsakelig være snakk om å se etter rust og sprekkdannelser i både selve tilhengdraget og etter slitasje i bolter og foringer, sier Molnes.

– Vi har også bedt verksteder og kontrollorganer om å ha økt oppmerksomhet på tilhengerdrag, både i forbindelse med reparasjoner av drag og ved EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll).

Frir til bransjen

I tillegg har Statens vegvesen sendt ut informasjon til de store transportaktørene.

– Det er viktig at de er bevisst på dette med vedlikehold og egenkontroll av forbindelsen mellom bil og tilhenger, sier Molnes.

– Dette handler om trafikksikkerhet, og vi oppmuntrer nå alle til å jobbe for at lignende hendelser som den i Skatestraumtunnelen ikke skal skje igjen.

Nyttig å vite:

Statens vegvesens utekontroll jobber med kjøretøykontroll langs vei. I fjor ble 86 571 tunge kjøretøy kontrollert.
Statens vegvesen utfører ikke EU-kontroll eller reparasjoner, men forvalter regelverket og fører tilsyn med de som gjør dette (verksteder og kontrollorgan). Vegvesenet tar stikkontroller for å sikre at kontrollen utføres i tråd med regelverket.
I følge Vegtrafikkloven er det fører, eier og rådighetshaver som er ansvarlig for at et kjøretøy er i forsvarlig stand under bruk.