Kostbar mangel på kunnskap

20 milliarder kroner kastes bort hvert år på byggefeil. Fordi folk ikke kan eller vet. Tross all verdens dokumentasjon. Midt i oktober skjer det noe som skal gjøre noe med det.

Da inviterer Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og coBuilder inviterer til felles kompetanseløft, i form av et seminar om hvordan automatiserte løsninger for korrekt produktdokumentasjon kan løfte hele næringen.

Messe

Det finner sted på Bygg Reis Deg-messen, 15. oktober.

Annonse

– Smartere bruk av produktdokumentasjon kan spare samfunnet for milliarder, sier administrerende direktør Kari Sandberg i EBA.

Kostnader med utbedring av byggskader forårsaket i byggeprosessen beløper seg til et sted mellom 7 og 11 prosent av netto investeringskostnader ved nybygg.

Estimat

Det kommer fram i Byggforsk-seriens anvisning 700.110, som også er tatt inn i Byggkostnadsprogrammets prosjektrapport nr. 34.

Det er et estimat som samsvarer godt med tilsvarende tall fra andre europeiske land.

Med en årlig produksjon på mer enn 220 milliarder (SSB 2013) ligger kostnadene for utbedringer totalt sett på et sted mellom 16 og 22 milliarder kroner, alt etter hvordan man regner.

Uvitenhet

Det er kostnader som påløper fordi folk har brukt feil produkter eller metoder, av uvitenhet eller rent slurv.

Mangel på informasjon skyldes det i alle fall ikke.

Dersom alle aktører i en gitt byggeprosess hadde benyttet seg av dagens store tilfang av elektronisk produktinformasjon, manualer og tilhørende systemer for samhandling og korrekt montering, ville skadeomfanget vært redusert kraftig.

Dokumentasjonskrav

– Det er et krav fra både myndigheter og marked at alle materialer og løsninger som tas i bruk skal være grundig dokumentert. Dette er viktig fordi alle egenskaper til produktene – og ikke minst hvordan de er benyttet – har helt avgjørende betydning for hvordan det endelige bygget oppfyller grunnleggende krav på mange plan, sier Kari Sandberg.

Seminaret 15. oktober er fra EBAs side ment å fungere som en lærings- og diskusjonsarena.

Digitale løsninger

En arena hvor produsenter, leverandører, entreprenører og håndverkere, kan komme sammen og se på hvordan digitale løsninger, verktøy og standarder for levering av korrekt dokumentasjon kan redusere antall byggefeil og samtidig tilfredsstille stadig strengere dokumentasjonskrav.

– De siste to årene har vi, vår europeiske moderorganisasjon FIEC og selskapet coBuilder, jobbet sammen på det EU-finansierte prosjekterte «ProductInfoX».  Arbeidet vi har lagt ned vil påvirke alle aktørene i næringen på så og si alle områder. Det er derfor viktig at vi nå kommer sammen og ser på hvordan dokumentasjonskravene kan løfte oss som bransje, sier Sandberg.