Bekrefter krav om vern på borerigger

TRONDHEIM: Anleggsmaskinen har tidligere skrevet om vernebur på borerigger. I tillegg til at regelverket nå krever vern mot bevegelige deler på nye rigger, har Arbeidstilsynet krevd at det skal ettermonteres slikt vern også på eldre rigger.

Diskutere

I går (13. oktober) stilte MEF, Norges Arbeidsmandsforbund og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) på møte hos Arbeidstilsynet i Trondheim for å diskutere det med vernebur på eldre rigger.

Vi har fått oversendt et ytterst kortfattet referat fra dette møtet. Det er enighet om følgende:

Annonse

Tilfredsstille

«Rigger produsert tom 2014 skal tilfredsstille kravene i henholdsvis maskinforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid.

Det vil si vern mot bevegelige deler. Regelverket åpner for andre løsninger enn bur.
MEF, EBA og NAF vil invitere MGF inn i en arbeidsgruppe for å komme fram til løsninger slik at borerigger kan tilfredsstille forskriftskravene. Arbeidstilsynet inviteres til å delta i arbeidsgruppen som observatør.
Intensjonen er å ha et forslag klart innen juli 2016.»

Like vilkår

– Jeg håper vi får til et møte før jul der vi diskuterer praktiske løsninger med Maskingrossistenes forening. I mellomtiden har Arbeidstilsynet sagt at de skal finne ut hvordan dette løses i andre nordiske land.

– Det er viktig at det ikke blir noen særnorsk løsning her, men at vi får like vilkår landene imellom, sier Finn N. Bangsund i MEF til Anleggsmaskinen.

Bangsund er MEFs fagsjef innenfor offentlig regelverk, og sammen med spesialrådgiver Frode Andersen organisasjonens representant i arbeidet med vern mot bevegelige deler på borerigger.