Venter full fres i norsk anleggsbransje

Ifølge Veidekkes konjunkturrapport for september, ventes det fortsatt vekst i bygg og anlegg i Skandinavia, og stor fart i anleggssektoren i Norge.

– Vi forventer en årlig vekst på 4 prosent i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet i 2015 og 2016. Det største vekstbidraget kommer fra Sverige, og da særlig fra boligmarkedet. I Norge er det mer moderate utsikter for bygg, men stor fart i anleggssektoren, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke i en pressemelding.

Lavere vekst i Norge

De fleste prognoseanslag viser fortsatt vekst i norsk økonomi, men at veksten blir moderat i 2015 og 2016 før den tar seg noe opp i 2017.

Annonse

Den største økningen er i anleggsmarkedet, der offentlig satsing på samferdsel gir en årlig vekst på 6 prosent.

– Vi forventer fortsatt høy aktivitet i bygg- og anleggsmarkedet i 2015 og 2016, og en total årlig markedsvekst på 2 prosent. Den største økningen er i anleggsmarkedet, der offentlig satsing på samferdsel gir en årlig vekst på 6 prosent. Private yrkesbygg er eneste segment som har nedgang, der lavere igangsetting av kjøpesentre og butikker bidrar til en reduksjon på 2 prosent, forteller Albriktsen.

Det norske boligmarkedet preges fortsatt av økende priser og stabil omsetning. På tross av svekkelsen i norsk økonomi og utsikter til økt arbeidsledighet, ligger prognosene fast om 5 prosent vekst i boligprisene i 2015 og 3 prosent i 2016. Samtidig forventes det økende regionale forskjeller.

Høy temperatur i de svenske markedene

– Det svenske bygg- og anleggsmarkedet har hatt en sterk markedsutvikling så langt i 2015, og vi forventer en investeringsvekst på 7 prosent i 2015 og 3 prosent i 2016. Privat sektor er viktigste drivkraft med en årlig vekst i boligmarkedet på 9 prosent og yrkesbygg på 6 prosent i 2015 og 2016. Prognosene for anleggsmarkedet i Sverige viser moderat vekst, med store regionale samferdselsprosjekter i startfasen, forsetter Albriktsen.

Vekst, men fortsatt krevende i Danmark

– Bedrede makrokonjunkturer har foreløpig ikke smittet over på bygg- og anleggsmarkedet i Danmark, men vi forventer en årlig markedsvekst på 2 prosent for 2015 og 2016. Privat segment tar seg nok noe opp i 2016 som følge av bedring i konjunkturene. Offentlige investeringer ventes å gå ned på grunn av behov for budsjettinnstramminger, mens det er mye som taler for en oppsving på det danske boligmarkedet, avslutter Albriktsen.