Trimble kjøper Vianova

Amerikanske Trimble har kjøpt det norske BIM-programvareselskapet Vianova Systems AS.

Vianova Systems er en pionér i utviklingen av programvare for avansert BIM for infrastruktur.

Prosjekter

– I hele livssyklusen av anleggsprosjekter – på tvers av vei-, jernbane-, sjø- og luftfartsinfrastruktur, sier Vianova Systems selv.

Annonse

Selskapet tilbyr en portefølje av løsninger for rådgivende ingeniører, entreprenører og byggherrer. Løsningene omfatter spesialverktøy for vei, jernbane, VA, anlegg, bruer og tunneler mm.

Herunder også avanserte verktøy for geotekniske analyser og modellbasert prosjektsamhandling, prosjekterings- og modellsporbarhet, og automatisert designendring.

Vei og bane

Vianova Systems kan også vise til store leveranser av forvaltningsløsninger for infrastruktur for nasjonale vei- og jernbanemyndigheter – med mål om å bygge bro over gapet mellom prosjektering, bygging og drift.

Programvare fra Vianova Systems – deriblant velkjente Novapoint – vil etter oppkjøpet bli integrert i Trimbles Connected Site-portefølje.

Det vil si at data om et anlegg skal flyte mest mulig fritt og friksjonsfritt, fra konsulent i designfase via anleggsledelse og helt ut til den enkelte maskinstyring. Og tilbake igjen.

Byggbarhet

– Kombinasjonen av Vianova Systems’ BIM-kvaliteter og Trimbles evner til å omgjøre ”byggbarhet” til arbeidsflyt vil optimalisere både anleggs- og prosjektprosessene. Med Vianova Systems kan vi nå levere løsninger for prosjekteiere, ingeniører og entreprenører som gir tettere samhandling i infrastrukturprosjekter, sier Roz Buick, visepresident i Trimbles divisjon for sivil engineering og konstruksjon.

Det er ikke opplyst hva Trimble betaler for oppkjøpet.