Ny teknologi for tunnelboring på Follobanen

For første gang i Norge tas den såkalte «drill & split»-teknologien i bruk. Det dreier seg om tunnelboring uten sprengstoff.

Starten for tunnelboringen på Oslo-siden av Follobanen ble markert torsdag i forrige uke, med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tilstede.

Mekanisk

Med «drill & split» –metoden blir det gjennomført en mekanisk bryting av fjell for å oppnå en ekstra skånsom tunnelbygging. På oppdrag fra Jernbaneverket skal den italienske entreprenøren Condotte utføre dette arbeidet på Oslo-siden av Follobanen, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Annonse

Drill & split:

  • Drill & split er en skånsom metode for driving av tunnel uten å bruke sprengstoff. Metoden gir svært få rystelser og meget god kontroll under berguttak.
  • Drill & split baseres på tett hullboring og mekanisk splitting av fjellet, og blir utført med en hydraulisk jekk.
  • Metoden er todelt. Først må det utføres tett hullboring som følger et presist geometrisk mønster. Deretter splittes fjellet i to omganger.
  • Hullene har en diameter på 76 mm eller 101 mm, og er 1,4 meter lange.
  • Fremdriften i fjellet er lav. Det splittes ca. én meter tunnel i døgnet.
  • Drill & split er valgt på deler av Follobaneprosjektet av hensyn til omkringliggende infrastruktur. Enkelte steder er det bare seks meter fra annen installasjon og til jernbanesporet.
  • Det skal blant annet splittes under E6, på deler av Østfoldbanens inngående spor og i adkomstunnelene som bygges fra den nedlagte Sjursøytunnelen.
  • Dette er første gang drill & split benyttes som metode i Norge.
  • Jernbaneverket har inngått en avtale med oljeselskapene om tunneldriving forbi oljelagre under Ekebergåsen. Denne avtalen innebærer blant annet at noen strekninger som først var planlagt drevet med mekanisk brytning, nå kan drives med forsiktig sprengning. Det betyr at tunneldrivingen kan gå noe raskere enn tidligere planlagt.

– Å sikre effektiv tunnelboring og samtidig ta hensyn til folk og miljø rundt selve infrastrukturprosjektet, er en god kombinasjon.

– «Drill & split-teknologien» gjør det mulig å få til dette. Med de omfattende tunnelarbeidene på Follobanen de kommende årene, er det svært positivt at metoden blir benyttet her, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under markeringen.

Den fant sted på Follobaneprosjektets anleggsområde på Sydhavna. Byggingen av ny tunnel for den inngående Østfoldbanen nå er i gang der.

Trangt om plassen

Ved tunnelboring i urbane strøk, som i Oslo ved inngangen til Oslo S, er det trangt om plassen. Deler av de nye tunnelløpene inne i Ekebergåsen skal passere både oljelagre og vei- og tunnelanlegg.

Enkelte steder er det seks meter fra annen installasjon og til Follobanens nye spor. Det krever at arbeidet gjennomføres med ekstra god sikring.

Infrastruktur

– Metoden drill & split er valgt for enkelte deler av tunnelen ved Oslo, av hensyn til omkringliggende infrastruktur. Her skal vi for første gang i Norge mekanisk bryte fjellet, uten å bruke sprengstoff.

– Condotte besitter viktig erfaring med å drive tunneler med denne metoden, understreker prosjektdirektør Erik Smith i Follobaneprosjektet i en kommentar på Jernbaneverkets nettsider.

Persontransport

– Regjeringen er opptatt av å styrke norsk jernbane. Med den ventede befolkningsveksten og transportbehovet som følger, må jernbanen ta unna en mye større del av persontransporten i Oslo-området enn i dag.

– Follobanen er helt nødvendig for å oppnå dette. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski kommer til å spille en viktig rolle for pendlere mellom Oslo-området og Østfold, sier samferdselsministeren.

Follobanen

Follobaneprosjektet er i dag Norges største samferdselsprosjekt. Den nye Follobanen skal stå ferdig i desember 2021 og legger til rette for halvert reisetid mellom Oslo S og trafikk-knutepunktet nye Ski stasjon (fra 22 til 11 minutter)