Nødbrems-krav endrer plogfestet

Nye norske lastebiler må få endret plogfeste som følge av nye EU-regler. Festet forstyrrer systemet for kollisjonsvarsling.

Den 1. november i år innføres en ny EU-forskrift som sier at alle nye lastebiler må ha et automatisk kollisjonsvarslingssystem – et såkalt Automatic Emergency Brake System (AEBS). Systemet består av en radar som sitter i grillen på lastebilen og som registrerer kjøretøyene foran. Nærmer man seg kjøretøyet foran i stor fart vil bremsene aktiveres og en lyd- og lysalarm i førerhytta vil utløses.

Problemet er at plogfestet blokkerer denne radaren. Derfor må de byttes ut.
EU-forskriften gjelder for lastebiler solgt etter 1. november i år.

Annonse

På en prototype av et nytt feste, utviklet av lastebilplogprodusenten Mählers i samarbeid med Volvo og Scania, har store deler av festet blitt flyttet fra bilen og over til plogen.

Les mer om dette på Lantbrukets Affärstidning.

Hvordan dette påvirker det norske markedet er foreløpig noe usikkert.
Ifølge et notat fra Seksjon for kjøretøyteknikk hos Vegdirektoratet, antas det at de fleste kjøretøy som skal brukes til brøyting i 2015/2016-sesongen vil være godkjent og registrert før 1. november.

Behovet for eventuelle tillempninger/unntak vil derfor mest sannsynlig gjøre seg gjeldende først fra neste brøytesesong. Innen sommeren 2016 vil Vegdirektoratet ta en helhetlig vurdering av om det er grunnlag for å gi noen form for unntak når det gjelder montering av AEBS på brøytebiler.

Det er verdt å merkes seg at biler som kan «off road»-registreres ikke har krav om AEBS. Det vil blant annet si biler med ekstra høy bakkeklaring og drift på flere aksler (tandem og allhjulsdrift). Fireakslede biler er også unntatt kravet.