Løfter bruksområdet

En Heatwork-maskin er en tung investering. Da må det jo være bra om den kan brukes til mer enn teletining…?

 

Tilllegg

Utviklerne i Narvik-firmaet Heatwork har hatt på seg tenkehetta. Målet har vært å lage tilleggsprodukter som utvider bruksområdet på de velkjente røde teletinerne. Ikke minst for å gi kjøperne av Heatwork teletinere større nytte av investeringen.

Annonse

På Dyrsku´n viste selskapet fram to av innovasjonene: En 30 kW luftvarmer og en 100 kW varmeveksler for vannbårne varmeanlegg.

Varme

Begge deler under den nye samlebetegnelsen CliWi.

– Med varmeveksleren kan varmemaskinen kobles til og drive et vannbårent varmeanlegg. For eksempel et markvarmeanlegg ved steinlegging, eller som midlertidig oppvarming av et bygg, sier Rolf Eirik Ivarsson i Heatwork.

Luftvarmeren og varmeveksleren som ble vist på Dyrsku´n er dimensjonert for den største teletineren, men kan også benyttes sammen med mindre maskiner.

CliWi luftvarmer finnes også i mindre størrelser enn 30 kW, og kan dessuten seriekobles.