Fikk pris for rassikring

Finnmark fylkeskommune er tildelt den prestisjetunge «Vegdirektørens pris for vakre veger 2014» for rassikringsarbeidet på Havøysundveien (FV 889), utført av Odd Mathisen AS fra Alta.

Vakre veiers pris ble delt ut den siste fredagen i august. Havøysundveien i Finnmark delte prisen med Kongeveien over Filefjell. I tillegg fikk Driftskontrakt Vestfold øst hedrende omtale.

FANGVOLLER Prosjektet innebar bl.a. å bygge tre store fangvoller på til sammen 950 meter, samt flere lave voller langs veien. (Foto: Inge Dahlman, Landskapsfabrikken).

FANGVOLLER Prosjektet innebar bl.a. å bygge tre store fangvoller på til sammen 950 meter, samt flere lave voller langs veien. (Foto: Inge Dahlman, Landskapsfabrikken).

Forbilledlig

Ifølge juryen er rassikringsanlegget på Havøysundveien i Finnmark et forbilledlig eksempel på hvordan en omsorgsfull og kreativ landskapsbehandling kan møte utfordringer til helårsdrift på veier med ekstreme klimautfordringer. Blant annet er veien flyttet ut på fylling i fjorden i stedet for å gjøre inngrep i den sårbare fjellsiden. Det er bygget tre store fangvoller på til sammen 950 meter og flere lave voller langs veien. Rassikringsanlegget har tilført kvaliteter til reiseopplevelsen langs veien. Det utgjør en særegen, skulpturell attraksjon uansett årstid, heter det i begrunnelsen.

Annonse

Nasjonal turistvei

– Finnmark fylkeskommune er stolt over å motta prisen. Fylkesvei 889, veien ut til Havøysund, er en perle av vei som vi i fylkeskommunen er stolt av. Dette er en vei som er viktig for befolkningen og næringen i Havøysund, sa hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Remi Strand, under prisoverrekkelsen, ifølge Altaposten.

– En ekstra dimensjon kommer med statusen som nasjonal turistvei. Dette har gitt behov for å ta ekstra hensyn til naturen og omgivelsene rundt. Selv om det har gjort at kostnadene ble høyere enn ønsket, er resultatet blitt vakkert, sa han videre.

TURISTVEI Fylkesvei 889 ut til Havøysund har status som nasjonal turistvei. Bildet illustrerer litt av grunnen til det. (Foto: Inge Dahlman, Landskapsfabrikken).

TURISTVEI Fylkesvei 889 ut til Havøysund har status som nasjonal turistvei. Bildet illustrerer litt av grunnen til det. (Foto: Inge Dahlman, Landskapsfabrikken).

Stor stas!

– Det var stor stas å få denne utmerkelsen, sier Trond Mathisen til Anleggsmaskinen. Han er daglig leder i Odd Mathisen AS, som var hovedentreprenør for rassikringsprosjektet.

– Jeg vil gi ros til alle våre medarbeidere som har vært med på dette prosjektet. Vi har ca. 25 dyktige ansatte her i firmaet og vi jobber godt i team. Jeg vil også fremheve det gode samarbeidet vi har hatt med byggherren, Statens vegvesen, sier han.

30.000 lastebillass

Rassikringsprosjektet ble overlevert i oktober 2014, etter ca. tre års byggetid. Totalt har ca. 300.000 kubikkmeter steinmasser blitt sprengt ut fra Skjarvodden, noe som tilsvarer ca. 30.000 lastebillass. Arbeidet bestod i hovedsak av fjellsprengning, masseflytting av sprengstein, fylling i sjøen med tilhørende plastring, legging av bærelag og justering av stein- og jordskråninger.

Både byggherre og entreprenør har for øvrig hatt stort fokus på HMS underveis, og det har ikke vært noen hendelser med personskade i løpet av byggeperioden.

Sherpaer fra Nepal

Den andre prisvinneren var Kongeveien over Filefjell. Ifølge juryens begrunnelse har restaureringen av det gamle veianlegget med sine spektakulære bruer og forstøtningsmurer gitt betydelige anleggstekniske utfordringer. Bygging av vei uten maskinhjelp er ikke en vanlig kompetanse hos norske entreprenører, og i dette restaureringsprosjektet har sherpaer fra Nepal, med spesialkompetanse på bygging av tørrmur, samarbeidet nært med lokale anleggsfolk. Restaureringen av Kongeveien er et forbilledlig eksempel på samarbeid mellom flere forvaltningsorganer for å kombinere kulturminnebevaring med tilrettelegging for friluftsliv og næringsutvikling.