Anbefaler nye kollektivtunneler under Oslo

Det har lenge vært snakk om både ny jernbane- og t-banetunnel under Oslo sentrum, for å møte befolkningsveksten. Etter det NRK erfarer, anbefaler en utredning nå å bygge begge disse tunnelene.

Ifølge NRK er konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo – KVU Oslo-Navet – et felles oppdrag som Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter i fellesskap. Utredningen skal etter planen offentliggjøres i slutten av august i år, men NRK hevder å vite allerede nå at etatene ser behov for nye baneforbindelser både i nord-syd- og øst-vest-retning.

Utredningens anbefalingen skal være to nye tunneler i følgende traséer:

Annonse

Jernbanetunnel på strekningen Alnabru-Økern-Sinsen-Sagene-Bislett-Nationaltheatret.
T-banetunnel på strekningen Tøyen-Schous’ plass-Stortinget-Bislett-Majorstuen.

NRK skriver videre at en ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum har vært et ønske fra Ruter og fra Oslos politiske myndigheter i mange år. En av konklusjonene i utredningen skal også være at det haster mer med metrotunnelen enn med jernbanetunnelen. Ruter har tidligere beregnet at en ny metrotunnel vil tredoble kapasiteten i t-banenettet i Oslo.