De beste dro til Volvo

ARVIKA: Også i år ble de beste elevene på landets seks videregående skoler med landslinjer i anleggsteknikk og arbeidsmaskiner invitert på tur av Volvo Maskin AS.

Deltakerne:

Elias Gjerstad, AT, Kirkenes

Annonse

Asgeir Svane Daniloff, AR, Kirkenes

Jan Gaute Handeland, AT, Time / Øksnevad

Bjarte Viste, AR, Time / Øksnevad

Vebjørn Kompen, AT, Solør

Tord Murbræk, AR, Solør*

Magnus Trefall, AT, Os

Kristoffer Samnøy, AR, Os

Geir Arthur Mikkola Taftø, AT, Fauske

Tor Arne B. Johansen, AR, Fauske

Trygve Rugsland Sundvoll, AT, Sam Eyde

Gunvald Kvifte Risdal, AR, Sam Eyde

AT=Anleggsteknikk/maskinfører

AR=Anleggsmaskinmekaniker

 

*På Solør vgs var Sivert Fjeld beste mekanikerelev. Men han var forhindret fra å delta på turen, så Tord Murbræk tok hans plass.

De seks skolene er Kirkenes, Fauske, Os, Øksnevad, Solør og Sam Eyde videregående skoler i Arendal.

Tradisjon

Bestemannsturen er en lang tradisjon, der beste førerelev (AT) og beste mekanikerelev (AR) på de seks landslinjeskolene blir premiert med en tur.

– De beste elevene er utpekt etter standpunktkarakterer, fravær, orden og oppførsel, ansvarsbevissthet, samarbeidsvilje, iniativ og ”stå på vilje” samt faglig utvikling. Turen er en gulrot for de som ønsker å gjøre noe ut av skoleåret, og en fin måte for Volvo Maskin å ønske velkommen til anleggsbransjen, sier landslinjekoordinator Odd Arne Meyer Sjøberg på Sam Eyde.

Show

Det var et rikholdig program som ble gjennomført på de tre dagene turen tok: Besøk og omvisning på hjullasterfabrikken i Arvika, bankett og show på Munktellmuseet i Eskilstuna.

 

Maskinshow Volvo Days

Turen gikk til Volvo Days, der det blant annet var et maskinshow.

Plommen i egget var et maskinshow med etterfølgende produktpresentasjon og – ikke minst – prøving av maskiner.

– Knut Sollesnes fra Volvo Maskin AS var vert på turen. Han sørget som vanlig for at alle deltagere fikk en minnerik opplevelse. Skolene takker for initiativet fra Volvo. Det er et viktig bidrag til rekruttering til bransjen, sier Sjøberg.