Rask løsning av NS8141-problemene

NS 8141

NS 8141, en tredelt standard for rystelser.

Problemene sprengningsentreprenører opplever med praktisk bruk av rystelsesstandarden NS8141 er kjent for Standard Norge. Saken står høyt på agendaen.

– Ja, saken har vært diskutert. Både i Standard Norges komité for vibrasjoner fra sprengning og annet anleggsarbeid, og i møter med interessenter om erfaringer med standarden, sier kommunikasjonssjef Marit Sæter i Standard Norge.

Målinger

NS8141 kake

Nye NS8141 ble lagt fram med brask, bram og marsipankake i fjor. I praksis var det ikke så greit. (Foto: Jørn Søderholm)

Komiteen som har utarbeidet NS8141 har satt i gang nye sammenlignende målinger og analyser av disse etter både den nye og gamle standarden.

Annonse

Sprengningsentreprenører som sliter med uforutsigbare rystelsesmålinger etter den nye standarden har bedt om at den gamle versjonen ”vekkes til live” igjen.

Innstilt

Det er Standard Norge innstilt på å gjøre, allerede om få dager.

– Det er satt i gang en prosess for å forlenge overgangsperioden for utgaven fra 2001 med tre år fra juli 2015. Den nye utgaven av standarden vil samtidig bli vurdert for å finne årsaker til de problemene som bransjen opplever, sier Sæter.

Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på Standard Norges nettsider i begynnelsen av juli.

Frivillig

Hun understreker at det uansett er frivillig å benytte en standard, så lenge den ikke er tatt inn i lov eller forskrift.

Det er fritt opp til parter i en kontrakt å avtale hvilken standard som skal legges til grunn, og hvilken versjon av standarden. Ofte vil byggherre kreve bruk av siste versjon av en standard.

– NS 8141 er ikke koblet direkte til lov og forskrift, etter vår kjennskap. I kontrakter og avtaler kan partene velge hvilken versjon av standard som skal legges til grunn. Den gyldige versjonen er vanligvis anbefalt eller foretrukket, sier Marit Sæter.