Slik fungerer verneburet

Atlas Copco Smartroc T40

Kjell Foss AS har fått levert en av landets første rigger med vernebur. Det er en Smartroc T40 fra Atlas Copco. (Video og alle foto: Jørn Søderholm)

ELVESTAD: Lars Andreas Høgden har siden påske vært operatør på Kjell Foss AS sin nyeste og mest avanserte borerigg, en Smartroc T40 fra Atlas Copco, med vernebur på boretårnet. Helt i tråd med Maskinforskriften, EUs maskindirektiv og standarden EN16228.

E18

Riggen og Høgden er i oppdrag for NCC på veiprosjektet E18 Knapstad-Retvet i Østfold.

Riggen er en av de første leverte etter at den nye standarden med presiserte krav til vern trådte i kraft. Høgden er dermed blant de første boreriggoperatørene i landet som jobber med vernebur.

Annonse

Det går greit å jobbe med, men helst ønsker Høgden hele buret dit peppern gror.

Klypene

Boreriggoperatør Lars Andreas Høgden i Kjell Foss AS.

Boreriggoperatør Lars Andreas Høgden i Kjell Foss AS. (Foto: Jørn Søderholm)

– Det er tungvint. Det er vanskelig å se de nederste klypene. Man prøver jo å holde boret midt i for å ikke få avbøyning. Men når man ikke ser det er det fort gjort å få avvik, sier han.

Riggen er naturligvis utstyrt med stangmater som gjør sin automatiske jobb inne i buret. Lars Andre Høgden er en praktisk kar som ikke ser det helt på samme måte.

– Hvis det faller ut en stang, så er det vanskelig å få den inn igjen. Hvis du står ute på kanten og jobber når det skjer, så må du klyve rundt buret for å få den inn igjen. Det blir ikke noe bedre av det. Heller verre, mener han.

Fornøyd

Daglig leder Kristoffer Foss i Kjell Foss AS er fornøyd med de nye riggene fra Atlas Copco.

Selv om buret kan være i veien for operatøren, så er det den maskintypen som får de minste problemene med vernebur.

Da er han mer bekymret for alle de andre borevognene i selskapet. Store og små, på hjul og belter. Flere av dem mangler verneburet Arbeidstilsynet nå mener er påkrevet på alle borerigger.

– Helt krise

Kristoffer Foss

Kristoffer Foss er daglig leder i Kjell Foss AS. (Foto: Jørn Søderholm)

– For de mindre borevognene er det helt krise. Spesielt de små hjulgående som brukes til grøfter. De baserer seg på manuell mating. Å ettermontere bur på disse vil begrense den praktiske bruken av dem kraftig, sier Kristoffer Foss.

Han synes signalene som nå kommer fra Arbeidstilsynet er svært merkelige.

– Det er litt spesielt at maskinleverandørene så lenge kan ha solgt maskiner som ikke er lovlige. Det er helt utrolig at de nå plutselig skal pålegge alle dette. 99 prosent av riggene som er i bruk blir ulovlige fordi Arbeidstilsynet nå tolker reglene annerledes, sier Foss.

Byggherrer

Kravet om vernebur begynner allerede å merkes: Store byggherrer har allerede signalisert at de kommer til å kreve vernebur på rigger som er i produksjon i pågående prosjekter og i nye prosjekter som snart skal i gang.

– Arbeidstilsynet sier bransjen skal få tid på seg til å gjennomføre ettermontering. Hjelper det?

– Hjelper og hjelper… Hva er ”tid”? Vi har ikke kalkulert dette inn noen steder. Det blir kostbart å få dette ettermontert. Og nå har byggherrer allerede begynt å snakke om å stille krav, sier han.

Sikkerhet

Foss understreker at han ikke er imot tiltak som bedrer sikkerheten.

– Vi har selv hatt folk som har blitt hengende fast i bor. Det er farlig å være i nærheten av dem. Men samtidig må man være måtehold med innføring av krav på maskiner som er kjøpt lovlig.

Seriøse

Kristoffer Foss er redd for at kravet om ettermontering av vernebur vil bidra til å øke skillet mellom de seriøse og de useriøse.

– Det blir større forskjeller på de som ønsker å være seriøse og de som ikke gidder. Vi kommer til å forholde oss til regelverket, og ettermontere vern. Men det er nok noen som ikke gjør det, sier Kristoffer Foss.