Ser nordover

Kommende store prosjekter i Nord-Norge – ikke minst på Helgeland – er godt nytt også for de som leverer maskiner, lastebil og påbygg.

Innenfor tippsemi har Carnehl en sterk posisjon nordpå. Istrail er en tung aktør på dumperpåbygg på bil, kjerrer og slep. Nå skal de øke aktiviteten også på tippsemi.

Spredt

– Det er mer spredt nordover. Men vi ser at vi har en jobb å gjør, i forhold til utbygginger som kommer i åra framover.

Annonse

Det sier Lars Lindskog, daglig leder for Istrail Ulefoss. Det vil si Istrails virksomhet i Norge.

Styrkingen skal skje gjennom det allerede eksisterende samarbeidet med Heplan AS i Namsos. De bygger blant annet asfaltbaljer på Istrail-chassis. Framover skal de også vise fram Istrail tippsemi.

Fireakslet

Mange steder har det blitt et større innslag av fireakslede bilder med toakslede hengere, og en mindre andel tippsemi. Det merkes også hos Istrail.

– Så langt i år er det solgt veldig mye dumperkasser. Mye av det til fireakslede biler. Da går det også mer toakslede hengere. Men varierer rundt om i landet. Det er forskjell på Vestlandet, Østlandet og Nordpå. Det var en trend vestpå at de skulle ha trekkvogn og semi. Men det har snudd litt, og nå ser vi mer fireakslet. Det har nok mye å gjøre med at man ser muligheter til å bruke utstyret til flere ting, sier Lars Lindskog.