Nor Slep inn i Strømberg Gruppen

Familien Spartveit har solgt 50% av Nor Slep AS til ARKA AS. ARKA er et heleid datterselskap av Strømberg Gruppen AS.

Ved at Nor Slep nå inngår i Strømberg Gruppen vil dette styrke selskapenes markedsprofil, samtidig som produktporteføljene på tvers av gruppens selskaper vil tilbys i markedet. Samtidig vil produktutvikling og kundenærhet styrkes. Det vil også bidra til at sluttkunden vil kunne dra fordelene med «one stop shop», skriver Nor Slep i en pressemelding.

Aksjekjøpet vil ikke medføre noen strukturelle endringer i Nor Slep AS og firmaets daglige leder fortsetter som før.

Annonse

Nor Slep - 2Nor Slep

Nor Slep er en av Norges ledende leverandører til transport og anleggsbransjen. Produktporteføljen består av alle typer påbygg til lastebil og tilhengere over 10 tonn med anerkjente merkenavn som Nor Slep, Damm, Gullkant dumper, Langendorf, Rojo og Fliegl. Nor Slep AS ble etablert i 1983 av Per Åge Spartveit. Selskapet har i tillegg til engineering og spesialproduksjon i Sandefjord en omfattende serieproduksjon ved moderne fabrikker i Tyskland, Polen og Spania.

ARKA

ARKA ble grunnlagt i 1912. I dag foregår produksjonen av egenkonstruerte påbygg for lastebiler i Os ved Bergen. Her er det også egen hydraulisk avdeling for lastebilkraner. Selskapet er også importør av Effer kraner.

Strømberg Gruppen

Strømberg Gruppen har hovedkontor i Bergen og kjernevirksomheten består i eiendomsutvikling, salg av lastebiler (Trucknor) og busser, produksjon og salg av lastebilpåbygg, samt transport-relatert utstyr og handelsvarer. I tillegg kommer shipping og investering innen ulike verdipapirer.
Påbyggeravdelingen i konsernet består av ARKA, Rolands, ØMI, og nå også Nor Slep. Konsernets påbyggergruppe forventes å ha en omsetning i overkant av 300 MNOK i 2015.