– Hvordan skal vi løse det i praksis?

 

Brønnborere klør seg i hodet, og lurer på hvordan kravet om vernebur på gamle rigger skal løses i praksis.

 

Annonse
Arne Riis og Ole Johnny Holta i Follo Brønnboring AS

Arne Riis og Ole Johnny Holta i Follo Brønnboring AS. (Foto: Jørn Søderholm)

RØMSKOG: Boreriggoperatør Ole Jonny Holta i Follo Brønnboring AS er straks ferdig med oppdraget, en energibrønn ved et bolighus inn mot svenskegrensa. Jobben ble litt lengere enn planlagt, ettersom brønnen raste inn på grunn av dårlig fjell.

Daglig leder Arne Riis følger med på jobben. I løpet av dagen skal Qmatek 407 TS-riggen flyttes til neste jobb.

Ettermontert

Riis har også fulgt med på diskusjonen om vern på borerigger, og Arbeidstilsynets krav om at også rigger som allerede er i bruk skal ha ettermontert vern.

Det får den erfarne brønnboreren til å klø seg i hodet.

– Jeg sliter med å skjønne hvordan vi skal få det til i praksis. Akkurat når man står der og borer, så er ikke et bur det største problemet. Bare man får til å mate etter med nye stenger. Men det vanskeligste blir når vi holder på med stålrørene, sier Riis.

Han er ikke alene om å stille seg undrende til kravet.

Sveis

Follo Brønnboring

Sebastian Elverhøy klargjør enda en rørlengde. Arbeidstilsynet krever at denne boreriggen skal ha vern. (Foto: Jørn Søderholm)

Ved boring av en brønn blir stålrøret som skal fóre den ferdige brønnen heist opp i toppvinsjen, borerøret trædd inni og det hele satt på plass nedi hullet. Røret bores ned til enden, neste rør heises etter og sveises på.

Og så videre med de neste rørlengdene.

– Det blir tungvint med et bur.

– Hva med sikkerheten til de ansatte? Som arbeidsgiver har du ansvar for å fokusere på det…?

– Ja, det er klart. Det er jo fint å ha det sånn at ingen kan komme borti utstyret og ødelegge seg. Men det er mye god sikkerhet i en operatør som vet hva han gjør. Jeg har aldri vært borti eller hørt om ulykker med brønnboringsrigger i Norge, sier Arne Riis.