UCO monterer klemsikring på lifter

Som første utleieaktør har UCO montert elektronisk klemsikring på alle sine bom- og knekkarmslifter. Det omfatter så langt ca 70 lifter.

Forebyggende tiltak

Hele bransjen er blitt utfordret i forbindelse med tragiske klemulykker knyttet til liftbruk i tunnel og andre konstruksjoner, skriver UCO i en pressemelding. Som et forebyggende tiltak, har selskapet derfor besluttet å montere elektronisk klemsikring på alle sine bom- og knekkarmslifter.

Nødstopp og sirene

Dette betyr at kurven er utstyrt med en trykkfølsom list i forkant av manøverpanelet. Dersom denne listen utsettes for press, aktiveres nødstopp og motoren stopper. Samtidig aktiveres en sirene, slik at kollegaer blir varslet.
Denne løsningen kan publikum se og få informasjon om på UCOs stand (D6-8) på Vei og Anleggsmessen på Hellerudsletta 6-10. mai.

Annonse