Styret i det nye veiselskapet på plass

– Dette er et styre med god faglig kompetanse, i tillegg til at de har kompetanse fra endringsarbeid, sier adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Trond Johannesen.

Nye veier

Regjeringen har foreslått å etablere et veiselskap for å øke farten og effektiviteten i norsk veiutbygging. Samferdselsdepartementet tar sikte på at selskapet skal være operativt fra 1. januar 2016 og har i dag opprettet et interimselskap med oppgave å forberede etablering av selskapet. Selskapet går foreløpig under arbeidsnavnet Nye veier.

Styret i interimselskapet har fem medlemmer. Styremedlemmene er rekruttert med sikte på at de fortsetter i sine verv også etter at interimsperioden er over.
Samferdselsdepartementet har oppnevnt Rolf G. Roverud som styreleder i selskapet. Øvrige styremedlemmer er Dag Morten Dalen, Eli Giske, Siri B. Hatlen og Harald V. Nikolaisen.

Annonse

– Kompetent styre

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått et godt sammensatt og kompetent styre som er tilpasset selskapets oppgaver og karakter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Veiselskapet (interimselskapet) ble formelt stiftet mandag 4. mai. Det nye selskapet er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser, og samferdselsministeren er selskapets generalforsamling.

Positivt

– Det er positivt at myndighetene tar grep og prøver ut nye organiseringsformer som i større grad sikrer at lengre, sammenhengende strekninger blir bygd ut, med en finansiering som følger framdriften i prosjektene, sier MEFs Trond Johannesen i en nyhetssak på mef.no.

– Dette vil bety svært store kontrakter. Det er derfor viktig for MEF at myndighetene ikke nedprioriterer leverandørutvikling, og at det fremover også finnes veiprosjekter tilpasset de små og mellomstore entreprenørene, presiserer Johannesen.

Bildet: Opprettelsen av interimselskapet Nye veier og oppnevnelsen av det midlertidige styret i veiselskapet ble markert med marsipankake på samferdselsministerens møterom. Fra venstre styremedlem Dag Morten Dalen, styreleder Rolf G. Roverud, samferdselsministeren, styermedlem Eli Giske og styremedlem Harald V. Nikolaisen. Styremedlem Siri B. Hatlen var forhindret fra å være til stede. (Foto: Samferdselsdepartementet).