Sparer folk i grøfta

Rototilt har laget en serie markvibratorer til bruk på gravemaskin.

De mener at maskinbåret markvibrator er både billigere og sikrere enn å ha en mann med hoppetusse i grøfta.

Personell

– Mindre behov for personell i grøft eller skråning eliminerer fare for personskader. Det gjør også at du sparer tid og penger på å grave ut og fylle tilbake igjen. Lovkravet på 30 graders grøftehelling gjelder kun når det oppholder seg personer i grøften, sier Rototilt i en pressemelding.

Annonse

–Raskt og sikkert. Kombinasjonen av vår tiltrotator og markvibrator gir også en rekke praktiske fordeler, som at du kan arbeide på trange steder eller nær veier uten at du må ha personer på bakken, sier Per Väppling, salgs- og markedssjef hos Rototilt.