Mesta gjør rivejobb for 10 øre

Mens en annen entreprenør vil ha 6,5 millioner for jobben.

Da Statens vegvesen åpnet tilbudene for riving av fanggjerder på riksvei 70 Oppdølsstranda i Sunndal kommune nylig, fikk de seg en overraskelse. Det billigste tilbudet var på kun 10 øre.

– Ulik verdivurdering

– Det er klart dette var litt overraskende, men de store prisvariasjonene har en enkel forklaring. Anbudskonkurransen spesifiserer nemlig at sikkerhetsnettene som skal tas ned, blir entreprenørens eiendom. Det inngår altså som en del av betalingen. Disse nettene er relativt nye og i god stand og kan dermed settes opp igjen andre steder. Her har det altså blitt gjort en ulik vurdering av restverdien på det som blir demontert, forklarer Per Bjørn Gjelsten, prosjektleder i Statens vegvesen.

Annonse

– Merkelig

– Jeg synes dette ser merkelig ut. Nå var ikke vi med på denne anbudskonkurransen selv – og godt var det. Man kan jo ikke konkurrere mot noe slikt, sier daglig leder i Trollteam Fjellsikring AS, Jon Kvam, lettere oppgitt.
– Enkelte deler av disse gjerdene er overhodet ikke nye, og det er ikke sikkert at de er i god nok stand til å gjenbrukes uten videre. Dessuten er det relativt komplisert både å ta dem ned og sette dem opp igjen. Jeg mener det er konkurransevridende at et statlig selskap opererer på denne måten. Nei, dette ser merkelig ut, gjentar han.

– Helt kurant

Prosjektleder Gjelsten har forståelse for at en pris på 10 øre virker merkelig.
– Det er selvsagt ikke noe rart at enkelte kan reagere på denne lave prisen, særlig hvis man ikke kjenner konkurransegrunnlaget ordentlig. Men det går altså helt klart fram av konkurransegrunnlaget at det som blir tatt ned blir entreprenørens eiendom, og hvordan entreprenøren forvalter dette videre er jo ikke vår sak. Dette er for øvrig første gang vi har en anbudskonkurranse for demontering av rassikringsnett, men det har vært en helt kurant og grei utlysing. Nå blir det gjennomgang og kontrollregning av tilbudene, sier han.

Nedlagt vei

Arbeidet går ut på å rive og fjerne 890 meter med eksisterende fanggjerder, inkludert stolper, fundament, wirebarduner og bardunfester. Rivningsarbeidene skal foregå langs den rasutsatte og nedlagte riksvei 70 Oppdølsstranda i Sunndal kommune. Strekningen er på ca. 6,5 km og veien er i dag avstengt med bommer.
Totalt sju entreprenører leverte tilbud, som varierte fra 10 øre til 6,5 millioner kroner.

De syv tilbudene (eks. mva.):

  • D.S. Entreprenør AS        2 404 500,00 kr
  • VISINOR Fjell Nord AS     6 551 000,00 kr
  • Norsk Bergsikring AS      2 781 250,00 kr
  • Mesta AS                                          0,10 kr
  • AK Miljø AS                           833 220,00 kr
  • Gjerden Fjellsikring AS    1 915 800,00 kr
  • AST Entreprenør AS            974 900,00 kr