AF Gruppen med ny kontrakt på Follobanen

AF Gruppen har inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras and Ghella ANS (AGJV) for bygging av tunnel og fjellhaller. Oppdraget er en del av AGJV sin kontrakt på Follobanen for Jernbaneverket. Oppdraget starter i juni 2015 og har en varighet på ett år.

Kontrakten omfatter bygging av logistikktunneler og monteringshaller som er en del av AGJV sine forberedende arbeider før tunnelboremaskinene (TBM) kan monteres og bore hoveddelen av tunnelene for Follobanen.

Avtalens verdi er anslått til 350 millioner kroner.

Annonse

– AF er tilfreds med å fortsette tunnelproduksjonen for Follobanen, og ser frem til samarbeidet med AGJV og Jernbaneverket, sier konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn, i en pressemelding.