Stangeland signerte to rammeavtaler

Stangeland Gruppen AS har inngått langvarige avtaler med to leverandører av lastebilkraner og påbygg.

– For å gjøre oss enda mer konkurransedyktige har vi nå inngått rammeavtaler med to leverandører av lastebilkraner og påbygg. Dette er Arka Norge AS som er leverandør av Effer-kraner og HMF Norge AS som leverer HMF-kraner. Vi er svært tilfreds, og føler oss trygge på de to valgte leverandørene, sier internproduksjonssjef Arild Netland i Stangeland Maskin på vegne av Stangeland Gruppen i en pressemelding.

Avtalene gjelder Nordic Crane Group AS, SR Group AS og Stangeland Maskin AS.

Annonse
Birger Lea i Nordic Crane Vest, Annbjørn Vasdal i HMF Norge og Arild Netland i Stangeland Maskin.

Birger Lea i Nordic Crane Vest, Annbjørn Vasdal i HMF Norge og Arild Netland i Stangeland Maskin.

8-års serviceavtale

Hovedfokuset i avtalene er også denne gang oppetid og kostnadsreduksjon.

– Vi mener vi har fått til noe nytt i bransjen. Det inngås 8-års service- og reparasjonsavtaler på både kran, påbygg og lastebilchassis. Dette sikrer oss forutsigbare kostnader under hele levetiden for utstyret. Samtidig gir det trygghet i forhold til driftssikkerhet. Det legges opp til utstrakt opplæring av våre kranførere, og kranene vil få service to ganger pr år. Vi ser frem til et godt samarbeid med de valgte leverandørene, sier Netland.

Tidligere har Stangeland Gruppen inngått avtaler med henholdsvis Volvo Norge AS og Norsk Scania As vedrørende levering av biler.

Hovedbildet: Fra venstre Birger Lea i Nordic Crane Vest, Kato Nordland i Arka Norge og Arild Netland i Stangeland Maskin.