Siemens Finans inn i anlegg

Siemens Finans har kastet sine øyne på det norske anleggs- og transportmarkedet, og er på vei inn med et tilbud om finansiering gjennom leasing og leie.

– Med vår industriekspertise og lange erfaring innenfor finansiering av anleggs- og transportutstyr verden rundt forplikter vi oss til å hjelpe norske firmaer i å forbedre sin effektivitet og konkurranseevne, sier Gunnar Skagerlind.

Han er salgssjef for industri i Norden i Siemens Finans.

Annonse

Kapital

Anlegg og transport er kapitalkrevende markeder. Her ligger det en betydelig vekstmulighet for utstyrsfinansiering, og et økende behov for å optimalisere kontantstrømmen når bedrifter investerer i nytt utstyr.

– Ved å bruke finansieringsprodukter som leasing og leie kan kostnadene på utstyret bli spredt ut over månedlige betalinger. På lik linje med hva det genererer av inntekter,  legger Skagerlind til.

Bent Erik Laustsen er ansatt for å styre satsingen, som salgssjef for industri i Norge.