Samferdselsministeren til London for å diskutere jernbane

– I regjeringens arbeid med reform av norsk jernbane ønsker vi å lære av andre land hvor jernbanen er i positiv utvikling.

– Jeg har nylig besøkt Sveits, og nå går turen til England. Vi må lære av andres suksesser og feilskjær når vi nå skal legge grunnlaget for en bedre organisering av vår egen jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Jernbanereform

– England har forsøkt ulike tilnærminger innen jernbanen de siste tiårene. I dag opplever engelsk jernbane en betydelig vekst i antall reisende. Jeg er derfor interessert i å møte engelske myndigheter for å erfare mer om både det som har fungert og det som ikke har fungert. Regjeringen arbeider med en omfattende jernbanereform, og jeg ser frem til å få kunnskap og inspirasjon med meg inn i det arbeidet, sier Solvik-Olsen.

Annonse

Langtidsplanlegging

Samferdselsministeren avla nylig Sveits et tilsvarende besøk.
– I Sveits møtte jeg transportministeren og fagfolk både fra transportdepartementet og fra det statlige jernbaneselskapet. Sveitserne har lykkes særlig godt med langtidsplanleggingen. Det gjelder både for utvikling av robust infrastruktur og gode ruteopplegg, sier samferdselsministeren.

Solvik-Olsen har flere ganger møtt Englands ambassadør i Norge. I disse samtalene har utfordringer og ulike løsninger innen transportområdet vært tema. Nå skal samferdselsministeren selv kjøre tog i London.

Lærerikt

– Jeg har hatt stort utbytte av å kjøre E6, E18, strekningen Oslo-Bergen og ulike jernbanestrekninger her i Norge sammen med mine nærmeste medarbeidere. Det er lærerikt å se ting med egne øyne, og det ser jeg fram til å få gjort i London også, sier Solvik-Olsen.

Flere møter

Bakgrunnen for samferdselsministerens besøk i London er stortingsmeldingen om jernbanereform som regjeringen skal legge fram denne våren. Onsdag 15. april skal Solvik-Olsen ha flere møter med representanter for den britiske jernbanesektoren i transportdepartementet.

Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra august 2014. (Foto: Brit Wang/Jernbaneverket)