Raskere KOFA-behandling

Etter flere år med altfor lang saksbehandlingstid, har Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) nå fått orden på saksbehandlingstiden. Nå behandles nye saker innen tre måneder.

To år

For under to år siden var situasjonen en helt annen. Da behandlet nemnda saker som var over to år gamle.
Høsten 2013 tok KOFA skjeen i en annen hånd, og startet på jobben med å få orden på saksbehandlingstiden. Med ekstrabevilgning fra Nærings- og fiskeridepartementet ble det mulig å ansette flere saksbehandlere i KOFA-sekretariat, der skoen har trykket mest.

Raskt

– Avgjørelsene våre skal være av god kvalitet. Men det er også helt avgjørende at KOFAs avgjørelser kommer raskt. Både av hensyn til partene som har saker hos oss og generelt for KOFAs legitimitet. Formålet med opprettelsen av KOFA var at organet skulle være et effektivt tvisteløsningsalternativ til de ordinære domstoler. Det er ikke tilfellet når KOFA bruker over to år på å komme med sin avgjørelse, sier KOFAs direktør og sekretariatsleder Erlend Pedersen.